Kết quả tìm kiếm: 81 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn soos 2833/SYT-NVY 14/09/2022 Phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh lao Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
2 Công văn số 2662/SYT-NVY 29/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05)
3 Công văn số 2634/SYT-NVY 28/08/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (TTYT huyện Lạc Thủy)
4 Công văn số 2603/SYT-NVY 25/08/2022 V/v phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn)
5 Công văn số 2311/SYT-NVY 31/07/2022 Phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao - Trung tâm Y tế huyện Mai Châu.
6 Công văn số 2160/SYT-NVY 17/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
7 Công văn số 2161/SYT-NVY 17/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
8 Công văn số 2138/SYT-NVY 14/07/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
9 Công văn số 1658/SYT-NVY 05/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5)
10 Công văn số 464/SYT-NVY 14/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình (cơ sở 1)
11 Công văn số 323/SYT-NVY 25/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy
12 Công văn số 238/SYT-NVY 21/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Sơn Thủy (cơ sở 1), huyện Mai Châu
13 Công văn số 237/SYT-NVY 19/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
14 Công văn số 4796/SYT-NVY 27/12/2021 Trạm Y tế xã Nhân Mỹ (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
15 Công văn số 4734/SYT-NVY 22/12/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình (Cơ sở 1)
16 ĐKHN-TYTX-LACSON/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (Quyết Thắng, Vụ Bản, Vũ Bình), huyện Lạc Sơn
17 ĐKHN-TYTX-LACTHUY/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (TT Chi Nê, Thống nhất), huyện Lạc Thủy
18 ĐKHN-TYTX-TANLAC/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề 12 cơ sở Trạm Y tế (Mãn Đức, Nhân Mỹ, Phong Phú, Suối Hoa, Vân Sơn ), huyện Tân Lạc
19 Công văn số 3939/SYT-NVY 09/11/2021 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình cơ sở 02
20 Công văn số 3941/SYT-NVY 09/11/2021 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình cơ sở 01
21 Công văn số 3844/SYT-NVY 02/11/2021 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
22 Công văn số 3795/SYT-NVY; 01/11/2021 Công văn số 3795/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) - Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
23 Công văn số 3796/SYT-NVY 01/11/2021 Công văn số 3796/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
24 Công văn số 3775/SYT-QLHN 13/10/2021 Công văn số 3775/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
25 Công văn số 3000/SYT-NVY; 07/09/2021 Công văn số 3000/SYT-NVY; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
26 Công văn số 2942/SYT-NVY 04/09/2021 Công văn số 2942/SYT-NVY; V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lằn 05) Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc
27 Công văn số 2145/SYT-QLHN; 15/07/2021 Công văn số 2145/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
28 Công văn số 2122/SYT-QLHN 14/07/2021 Công văn số 2122/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung Tâm Y tế huyện Đà Bắc
29 Công văn số 2130/SYT-QLHN; 14/07/2021 Công văn số 2130/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Trung Tâm Y tế huyện Cao Phong
30 Công văn số 2048/SYT-QLHN 11/07/2021 Công văn số 2048/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
31 Công văn số 1853/SYT-QLHN 28/06/2021 Công văn số 1853/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
32 Công văn số 1234/SYT-QLHN 13/05/2021 Công văn số 1234/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) - Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
33 Công văn số 1039/SYT-QLHN 28/04/2021 Công văn số 1039/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình)
34 Công văn số 927/SYT-QLHN 18/04/2021 Công văn số 927/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 03 - Trung tâm y tế huyện Đà Bắc
35 Công văn số 926/SYT-QLHN 18/04/2021 Công văn số 926/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 02 - Trung tâm y tế huyện Mai Châu
36 Công văn số 710/SYT-QLHN 28/03/2021 Công văn số 710/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
37 Công văn số 608/SYT-QLHN 15/03/2021 Công văn số 608/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
38 Công văn số 332/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 332/SYT-QLHN; phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
39 Công văn số 188/SYT-QLHN 24/01/2021 Công văn số 188/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy
40 Công văn số 166/SYT-QLHN 19/01/2021 Công văn số 166/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
41 Công văn số 2702/SYT-QLHN 29/11/2020 Công văn số 2702/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) - Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc
42 Công văn số 2640/SYT-QLHN; 23/11/2020 Công văn số 2640/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
43 Công văn số 2510/SYT-QLHN 08/11/2020 Công văn số 2510/SYT-QLHN;v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
44 Công văn số 2190/SYT-QLHN 30/09/2020 Công văn số 2190/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) - Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
45 Công văn số 2050/SYT-QLHN 15/09/2020 Công văn số 2050/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
46 Công văn số 1975/SYT-QLHN 07/09/2020 Công văn số 1975/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) - Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
47 Công văn số 1896/SYT-QLHN 27/08/2020 Công văn số 1896/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Đồng Tân, huyện Mai Châu)
48 Công văn số 1778/SYT-QLHN 13/08/2020 Công văn số 1778/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Thu Phong, huyện Cao Phong)
49 Công văn số 1777/SYT-QLHN 13/08/2020 Công văn số 1777/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Tây phong, huyện Cao Phong)
50 Công văn số 1776/SYT-QLHN 13/08/2020 Công văn số 1776/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Thạch Yên, huyện Cao Phong)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay129
  • Tháng hiện tại129
  • Tổng lượt truy cập306,475
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây