Kết quả tìm kiếm: 85 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn số 1903/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn
2 Công văn số 1902/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn
3 Công văn số 1904/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Định Cư, huyện Lạc Sơn
4 Công văn số 1880/SYT-NVY 26/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tử Nê, huyện Tân Lạc
5 Công văn số 1881/SYT-NVY 26/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
6 Công văn số 1853/SYT-NVY 22/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc
7 Công văn số 1659/SYT-NVY 05/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình (cơ sở 2)
8 Công văn số 1581/SYT-NVY 29/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Nà Phòn (cơ sở 2), huyện Mai Châu
9 Công văn số 1522/SYT-NVY; 23/05/2022 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Nà Phòn (cơ sở 1), huyện Mai Châu
10 Công văn số 1355/SYT-NVY 08/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Mường Chiềng (cơ sở 2), huyện Đà Bắc
11 Công văn số 1227/SYT-NVY 24/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1; Trạm Y tế xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu
12 Công văn số 1134/SYT-NVY 13/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn
13 ĐKHKCB/LACSON/2022 13/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) (4 xã Ngọc Lâu; Quý Hòa; Tuân Đạo; Nhân Nghĩa)
14 Công văn số 775/SYT-NVY 09/03/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình)
15 Công văn số 606/SYT-NVY 24/02/2022 phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Liên Sơn (cơ sở 4), huyện Lương Sơn)
16 Công văn số 575/SYT-NVY 22/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1)
17 Công văn số 169/SYT-NVY 13/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Phú Cường, huyện Tân Lạc
18 Công văn số 147/SYT-NVY 12/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 3 - Trạm Y tế xã Phong Phú (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
19 03XA/TANLAC/2021 23/12/2021 03 trạm Y tế Mãn Đức, Nhân Mỹ, Quyết Chiến huyện Tân Lạc
20 ĐKHN-TYTX-LACSON/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (Quyết Thắng, Vụ Bản, Vũ Bình), huyện Lạc Sơn
21 ĐKHN-TYTX-LACTHUY/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (TT Chi Nê, Thống nhất), huyện Lạc Thủy
22 ĐKHN-TYTX-TANLAC/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề 12 cơ sở Trạm Y tế (Mãn Đức, Nhân Mỹ, Phong Phú, Suối Hoa, Vân Sơn ), huyện Tân Lạc
23 Công văn 4019/SYT-NVY 11/11/2021 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1)
Trạm Y tế xã Mường Chiềng (cơ sở 01) Huyện Đà Bắc
24 Công văn số 3794/SYT-NVY 01/11/2021 Công văn số 3794/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Thu Phong, huyện Cao Phong)
25 Công văn số 3039/SYT-NVY 09/09/2021 Công văn số 3039/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn)
26 Công văn số 2941/SYT-NVY; 04/09/2021 Công văn số 2941/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1, Trạm Y tế xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn
27 Công văn số 2850/SYT-NVY 29/08/2021 Công văn số 2850/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 - Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc
28 Công văn số 2851/SYT-NVY; 29/08/2021 Công văn số 2851/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc
29 Công văn số 2852/SYT-NVY 29/08/2021 Công văn số 2852/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 - Trạm Y tế xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc
30 Công văn số 2853/SYT-NVY; 29/08/2021 Công văn số 2853/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1, Trạm Y tế xã Gia Mô, huyện Tân Lạc
31 Công văn số 2854/SYT-NVY 29/08/2021 Công văn số 2854/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1, Trạm Y tế xã Đông Lai, huyện Tân Lạc
32 Công văn số 2109/SYT-QLHN 13/07/2021 Công văn số 2109/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Thạch Yên, Cao Phong)
33 Công văn số 2110/SYT-QLHN 13/07/2021 Công văn số 2110/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 (Trạm Y tế xã Hợp Phong, Cao Phong)
34 TANLAC/72021 30/06/2021 Công văn phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Nhân Mỹ, Ngọc Mỹ, Quyết Chiến, Phong phú, Mãn Đức )
35 Công văn số 1685/SYT-QLHN 15/06/2021 Công văn số 1685/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh. chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc)
36 Công văn số 1278/SYT-QLHN 18/05/2021 Công văn số 1279/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Phú Cường)
37 Công văn số 1279/SYT-QLHN; v/v phê d 16/05/2021 Công văn số 1279/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Lỗ Sơn)
38 Công văn số 1173/SYT-QLHN 09/05/2021 Công văn số 1173/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 ( Trạm Y tế xã Mai Hịch, huyện Mai Châu)
39 Công văn số 1174/SYT-QLHN 09/05/2021 Công văn số 1174/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu)
40 ĐKHN-KCB/042021/MAICHAU 18/04/2021 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (03 xã Trung tâm Y tế huyện Mai Châu)
41 ĐKHN/CAOPHONG/2021 13/04/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 03 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Phong năm 2021 (Thị trấn Cao phong; Tây Phong; Hợp Phong)
42 Công văn số 746/SYT-QLHN 30/03/2021 Công văn số 746/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh chữa bệnh lần 1 (Nánh Nghê)
43 Công văn số 747/SYT-QLHN 30/03/2021 Công văn số 747/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh chữa bệnh lần 1 (Tân Pheo)
44 DKHN/LACSON/2021 02/03/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 24 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn năm 2021
45 Công văn số 341/SYT-QLHN 13/02/2021 Công văn số 341/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Toàn Sơn)
46 Công văn số 340/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 340/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Tu Lý)
47 Công văn số 340/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 340/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 - Trạm Y tế xã Tú Lý
48 Công văn số 341/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 341/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 - Trạm Y tế xã Toàn Sơn
49 ĐKHN/LACTHUY/2020 19/11/2020 Phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh chữa bệnh (10 trạm y tế thuộc TTYT huyện Lạc Thủy)
50 09/HANHNGHE/TANLAC 27/09/2020 Phê duyệt, phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) - 16 Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay280
  • Tháng hiện tại332
  • Tổng lượt truy cập267,044
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây