Kết quả tìm kiếm: 87 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn số 2238/SYT-NVY 24/07/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Tân Thành (cơ sở 2), huyện Mai Châu
2 Công văn số 2241/SYT-NVY 24/07/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu
3 Công văn số 1903/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn
4 Công văn số 1902/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn
5 Công văn số 1904/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Định Cư, huyện Lạc Sơn
6 Công văn số 1880/SYT-NVY 26/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tử Nê, huyện Tân Lạc
7 Công văn số 1881/SYT-NVY 26/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
8 Công văn số 1853/SYT-NVY 22/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc
9 Công văn số 1659/SYT-NVY 05/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình (cơ sở 2)
10 Công văn số 1581/SYT-NVY 29/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Nà Phòn (cơ sở 2), huyện Mai Châu
11 Công văn số 1522/SYT-NVY; 23/05/2022 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Nà Phòn (cơ sở 1), huyện Mai Châu
12 Công văn số 1355/SYT-NVY 08/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Mường Chiềng (cơ sở 2), huyện Đà Bắc
13 Công văn số 1227/SYT-NVY 24/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1; Trạm Y tế xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu
14 Công văn số 1134/SYT-NVY 13/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn
15 ĐKHKCB/LACSON/2022 13/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) (4 xã Ngọc Lâu; Quý Hòa; Tuân Đạo; Nhân Nghĩa)
16 Công văn số 775/SYT-NVY 09/03/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình)
17 Công văn số 606/SYT-NVY 24/02/2022 phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Liên Sơn (cơ sở 4), huyện Lương Sơn)
18 Công văn số 575/SYT-NVY 22/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1)
19 Công văn số 169/SYT-NVY 13/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Phú Cường, huyện Tân Lạc
20 Công văn số 147/SYT-NVY 12/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 3 - Trạm Y tế xã Phong Phú (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
21 03XA/TANLAC/2021 23/12/2021 03 trạm Y tế Mãn Đức, Nhân Mỹ, Quyết Chiến huyện Tân Lạc
22 ĐKHN-TYTX-LACSON/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (Quyết Thắng, Vụ Bản, Vũ Bình), huyện Lạc Sơn
23 ĐKHN-TYTX-LACTHUY/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (TT Chi Nê, Thống nhất), huyện Lạc Thủy
24 ĐKHN-TYTX-TANLAC/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề 12 cơ sở Trạm Y tế (Mãn Đức, Nhân Mỹ, Phong Phú, Suối Hoa, Vân Sơn ), huyện Tân Lạc
25 Công văn 4019/SYT-NVY 11/11/2021 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1)
Trạm Y tế xã Mường Chiềng (cơ sở 01) Huyện Đà Bắc
26 Công văn số 3794/SYT-NVY 01/11/2021 Công văn số 3794/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Thu Phong, huyện Cao Phong)
27 Công văn số 3039/SYT-NVY 09/09/2021 Công văn số 3039/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn)
28 Công văn số 2941/SYT-NVY; 04/09/2021 Công văn số 2941/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1, Trạm Y tế xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn
29 Công văn số 2850/SYT-NVY 29/08/2021 Công văn số 2850/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 - Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc
30 Công văn số 2851/SYT-NVY; 29/08/2021 Công văn số 2851/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc
31 Công văn số 2852/SYT-NVY 29/08/2021 Công văn số 2852/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 - Trạm Y tế xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc
32 Công văn số 2853/SYT-NVY; 29/08/2021 Công văn số 2853/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1, Trạm Y tế xã Gia Mô, huyện Tân Lạc
33 Công văn số 2854/SYT-NVY 29/08/2021 Công văn số 2854/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1, Trạm Y tế xã Đông Lai, huyện Tân Lạc
34 Công văn số 2109/SYT-QLHN 13/07/2021 Công văn số 2109/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Thạch Yên, Cao Phong)
35 Công văn số 2110/SYT-QLHN 13/07/2021 Công văn số 2110/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 (Trạm Y tế xã Hợp Phong, Cao Phong)
36 TANLAC/72021 30/06/2021 Công văn phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Nhân Mỹ, Ngọc Mỹ, Quyết Chiến, Phong phú, Mãn Đức )
37 Công văn số 1685/SYT-QLHN 15/06/2021 Công văn số 1685/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh. chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc)
38 Công văn số 1278/SYT-QLHN 18/05/2021 Công văn số 1279/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Phú Cường)
39 Công văn số 1279/SYT-QLHN; v/v phê d 16/05/2021 Công văn số 1279/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Lỗ Sơn)
40 Công văn số 1173/SYT-QLHN 09/05/2021 Công văn số 1173/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 ( Trạm Y tế xã Mai Hịch, huyện Mai Châu)
41 Công văn số 1174/SYT-QLHN 09/05/2021 Công văn số 1174/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu)
42 ĐKHN-KCB/042021/MAICHAU 18/04/2021 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (03 xã Trung tâm Y tế huyện Mai Châu)
43 ĐKHN/CAOPHONG/2021 13/04/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 03 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Phong năm 2021 (Thị trấn Cao phong; Tây Phong; Hợp Phong)
44 Công văn số 746/SYT-QLHN 30/03/2021 Công văn số 746/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh chữa bệnh lần 1 (Nánh Nghê)
45 Công văn số 747/SYT-QLHN 30/03/2021 Công văn số 747/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh chữa bệnh lần 1 (Tân Pheo)
46 DKHN/LACSON/2021 02/03/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 24 Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn năm 2021
47 Công văn số 341/SYT-QLHN 13/02/2021 Công văn số 341/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Toàn Sơn)
48 Công văn số 340/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 340/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Tu Lý)
49 Công văn số 340/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 340/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 - Trạm Y tế xã Tú Lý
50 Công văn số 341/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 341/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 - Trạm Y tế xã Toàn Sơn
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay250
  • Tháng hiện tại984
  • Tổng lượt truy cập329,001
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây