Kết quả tìm kiếm: 79 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn số 1882/SYT-NVY 26/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
2 Công văn số 1549/SYT-NVY 25/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám nội Phong Phú)
3 Công văn số 1546/SYT-NVY 25/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đông y Thái Hiếu Đường)
4 Công văn số 1548/SYT-NVY 25/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Thanh Linh)
5 Công văn số 1370/SYt-NVY 09/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
6 Công văn 1288/SYT-NVY 28/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
7 Công văn số 1228/SYT-NVY 24/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội-Hòa Bình Địa chỉ: Số nhà 137, đường Lê Thánh Tông, tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
8 Công văn số 1048/SYT-NVY 05/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Phòng khám đa khoa SepenTrung Tây Bắc
9 Công văn 951/SYT-NVY 27/03/2022 Phòng khám đa khoa SepenTrung Tây Bắc (thuộc Công ty cổ phần y dược học cổ truyền Hòa Bình)
10 Công văn số 917/SYT-NVY 22/03/2022 Phòng khám đa khoa Bảo Quân (thuộc Công ty TNHH MTV Y tế Bảo Quân),
11 Công văn số 375/SYT-NVY 06/02/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa tư nhân Bảo An
(thuộc Công ty TNHH Phòng khám Bảo An)Địa chỉ: Thôn Đồng Danh, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
12 Công văn số 329/SYT-NVY 25/01/2022 phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Tây Tiến
13 Công văn số 4804/SYT-NVY 28/12/2021 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Bệnh viện Nam Lương Sơn
14 Công văn số 3946/SYT-NVY 09/11/2021 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Phòng khám chuyên khoa Mắt - Kính thuốc Nguyễn Thị Thủy
Số nhà 134, tổ 12, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
15 Công văn số 3914/SYT-NVY 08/11/2021 Công văn số 3914/SYT-NVY;v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng Đinh Đức Linh)
16 Công văn số 3926/SYT-NVY 08/11/2021 v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa Nội Thoại Lợi)
17 210000006/PCBSX-HB 02/11/2021 Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC
18 Công văn số 3515/SYT-NVY 13/10/2021 Công văn số 3515/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy
19 Công văn số 2656/SYT-NVY; 12/08/2021 Công văn số 2656/SYT-NVY; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng Hồ Quốc An)
20 Công văn số 2586/SYT-NVY; 09/08/2021 Công văn số 2586/SYT-NVY; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Duy Khánh)
21 Công văn số 2587/SYT-NVY 09/08/2021 Công văn số 2587/SYT-NVY; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Phòng khám đa khoa tư nhân Hoàng Long
22 Công văn số 2593/SYT-NVY 09/08/2021 Công văn số 2593/SYT-NVY; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 (Phòng khám đa khoa Sepen Trung Tây Bắc)
23 Công văn số 2525/SYT-QLHN 03/08/2021 Công văn số 2525/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Phòng khám đa khoa Bảo Quân
24 Công văn số 1850/SYT-QLHN 28/06/2021 Công văn số 1850/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng chẩn trị y học cổ truyền Vạn An Đường
25 Công văn 1567/SYT-QLHN 08/06/2021 Công văn 1567/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
26 Công văn số 1037/SYT-QLHN 28/04/2021 Công văn số 1037/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa nhi Diệu Tú)
27 Công văn số 1038/SYT-QLHN 28/04/2021 Công văn số 1038/SYT-QLHN; v/v Phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Nội tổng hợp Long Khánh)
28 Công văn số 529/SYT-QLHN 04/03/2021 Công văn số 529/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Phòng khám đa khoa tư nhân Hòa Bình
29 Công văn số 333/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 333/SYT-QLHN; phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Minh Việt
30 Công văn số 334/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 334/SYT-QLHN; phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng Phạm Thị Tâm
31 Công văn số 335/SYT-QLHN; 08/02/2021 Công văn số 335/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Phòng khám sản phụ khoa Ngọc Tài
32 Công văn số 336/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 336/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Phòng khám nha khoa Hữu Nghị
33 Công văn số 187/SYT-QLHN 24/01/2021 Công văn số 187/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa phụ sản 8-3)
34 Công văn số 105/SYT-QLHN 11/01/2021 Công văn số 105/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám nha khoa Tây Đô) thuộc Công ty TNHH dược và thiết bị y tế Hồng Anh
35 Công văn số 101/SYT-QLHN 11/01/2021 Công văn số 101/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Triệu Gia Đường)
36 Công văn số 100/SYT-QLHN; 11/01/2021 Công văn số 100/SYT-QLHN; v.v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Mộc Tâm Đường)
37 Công văn số 104/SYT-QLHN 11/01/2021 Công văn số 104/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám sản phụ khoa 335)
38 Công văn số 99/SYT-QLHN 11/01/2021 Công văn số 99/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Thái Sơn Đường)
39 Công văn số 102/SYT-QLHN 11/01/2021 Công văn số 102/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà MEDLATEC Hòa Bình)
40 Công văn số 2936/SYT-QLHN 28/12/2020 Công văn số 2936/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) (Bệnh viện Nam Lương Sơn)
41 Công văn số 2363/SYT-QLHN 22/10/2020 Công văn số 2363/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đa khoa tư nhân Bảo Nam)
42 Công văn số 2363/SYT-QLHN 22/10/2020 Công văn số 2363/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 02 (Phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội - Hòa Bình)
43 Công văn số 2364/SYT-QLHN 22/10/2020 Công văn số 2364/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa da liễu 68)
44 Công văn số 2290/SYT-QLHN 14/10/2020 Công văn số 2290/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
45 Công văn số 1989/SYT-QLHN 08/09/2020 Công văn số 1989/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lần 02) - Phòng khám đa khoa Thái Bình
46 Công văn số 1986/SYT-QLHN 07/09/2020 Công văn số 1986/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) - Phòng khám đa khoa Bảo Quân
47 Công văn số 1897/SYT-QLHN 27/08/2020 Công văn số 1897/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đông y Thủy Xuân Đường)
48 Công văn số 1742/SYT-QLHN 09/08/2020 Công văn số 1742/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khánh bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy
49 Công văn số 1714/SYT-QLHN 05/08/2020 Công văn số 1714/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa Mắt - Kính thuốc Nguyễn Thúy Bình)
50 Công văn số 1663/SYT-QLHN 30/07/2020 Công văn số 1663/SYT-QLHN; v/v Phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện Nam Lương Sơn)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay280
  • Tháng hiện tại324
  • Tổng lượt truy cập267,036
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây