STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông báo số: 08/VĐ 29/05/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 3)
2 Thông báo số 02/TB-DVBQ 29/05/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Bảo Quân cơ sở 2))
3 Công văn số 1372/SYT-NVY 15/05/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Phòng khám đa khoa Tây Tiến
4 Công văn số 1352/SYT-NVY 14/05/2023 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5) Bệnh viện Nam Lương Sơn
5 Thông báo số 86/TB-SYT 14/05/2023 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn)
6 Công văn sô 1236/SYT-NVY 04/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn
7 Công văn số 1235/SYT-NVY 04/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn
8 Công văn số 1234/SYT-NVY 04/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn
9 Công văn số 1233/SYT-NVY 04/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Vũ Bình (cơ sở 1), huyện Lạc Sơn
10 Công văn số 1232/SYT-NVY 04/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Vũ Bình (cơ sở 3), huyện Lạc Sơn
11 Công văn số 1231/SYT-NVY 04/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn
12 Công văn số 1230/SYT-NVY 04/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn
13 Thông báo số 75/TB-SYT 27/04/2023 Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm Công ty TNHH - MTV diệt côn trùng Hoàng Dũng.
14 Công văn số 1170/SYT-NVY 25/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
15 Công văn số 1169/SYT-NVY 25/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
16 Thông báo số 71/TB-SYT 23/04/2023 Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn)
17 Công văn số 1047/SYT-NVY 13/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 09) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy).
18 02/VXVP 10/04/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản văc xin (GSP) Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Pháp
19 02/TB-PTDV 10/04/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (GSP) Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Safelife
20 03/TB-PKĐKKS 10/04/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (GSP) Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn
21 Thông báo số 01/TB-VXVP 10/04/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Pháp)
22 Thông báo số 01/TB-SL 10/04/2023 Thông báo số 01/TB-SL V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ SAFE LIFE)
23 Công văn số 1000/SYT-NVY 10/04/2023 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Phòng Xét nghiệm MEDLATEC Hòa Bình
24 Công văn số 945/SYT-NVY 05/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 08) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy
25 Công văn số 950/SYT-NVY 05/04/2023 phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám nội Thiện Đức
26 Công văn số 951/SYT-NVY 05/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
27 Công văn số 952/SYT-NVY 05/04/2023 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Dân Chủ (cơ sở 1), thành phố Hòa Bình
28 Công văn số 953/SYT-NVY 05/04/2023 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình
29 TIEMCHUNG/CAOPHONG/2023 30/03/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (14 Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện Cao Phong)
30 883/SYT-NVY 30/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình
31 Thông báo số 46/TB-SYT 29/03/2023 Cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
32 TIEMCHUNG/TTYTHB/2023 29/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (26 cơ sở y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình)
33 Công văn số 854/SYT-TCHC 28/03/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lần 4) Bệnh viện Nam Lương Sơn
34 GSP/ANHDUC 27/03/2023 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phòng tiêm chủng vắc xin Anh Đức Cơ sở 3)
35 NGHIEN/CDC/2023 26/03/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Cơ sở điều trị Methadone thành phố Hòa Bình)
36 TIEMCHUNG-YENTHUY/2023 20/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy)
37 DABAC-DKHN/03/2023 19/03/2023 Phê duyệt đăng ký hành nghề 07 xã (TYT xã Cao Sơn, Tân Minh, Tú Lý, Thị Trấn, Yên Hòa, hiền Lương và TTYT huyện Đà Bắc)
38 Công văn số 670/SYT-NVY 15/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa nhi Diệu Tú
39 Công văn số 669/SYT-NVY 15/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 2), huyện Kim Bôi.
40 Thông báo số 196/TB-BVĐKT 14/03/2023 Thông báo số 196/TB-BVĐKT; Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
41 Thông báo số 02/TYT 13/03/2023 Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Tú Sơn)
42 Công văn số 585/SYT-NVY 09/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7)
43 Công văn số 557/SYT-NVY 09/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 07)
44 ĐKHN-HOABINH/T3-2023 08/03/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phường Tân Hòa, P. Thịnh Lang, P. Thống Nhất, Xã Mông Hóa CS2, Xã Độc Lập, P. Đồng Tiến, P. Hữu Nghị, xã Hợp Thành)
45 Công văn số 555/SYT-NVY 07/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh,chữa bệnh(lần 04)
46 Công văn số 556/SYT-NVY 07/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
47 TB-KIMBOI/2023 06/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (12 xã - huyện Kim Bôi)
Bình Sơn, Cuối Hạ, Đông Bắc, TTYT huyện Kim Bôi, Mỹ Hòa, Nam Thượng, Nuông Răm, Sáo Báy, Vĩnh Đồng, Xuân Thủy CS1, Xuân Thủy CS2, Xuân Thủy CS3
48 Thông báo số 01/TB-TYT 06/03/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm y tế xã Đú Sáng)
49 Thống báo số 01/VXTA 01/03/2023 Thống báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Anh)
50 Thông báo số 02/TB-VXTA 27/02/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Anh)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay451
  • Tháng hiện tại487
  • Tổng lượt truy cập387,758
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây