STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn số 2931/SYT-NVY 23/09/2022 Phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Nha khoa Tâm Đức Địa chỉ: Số nhà 816, tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.)
2 Thông báo số 186/TB-SYT 23/09/2022 Chi nhánh công ty TNHH Khám chữa bệnh Hà Nội Hight Quality- Bệnh viện Nam Lương Sơn (Địa chỉ: Khu Đồng Lề, xóm Đồng Sương, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).
3 Thông báo số 185/TB-SYT 23/09/2022 Về việc rút đăng tải trên website Sở Y tế đơn vị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
4 Công văn 2916/SYT-NVY 22/09/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Phòng khám đa khoa tư nhân Hòa Bình
5 Thông báo số 179/TB-SYT 16/09/2022 Cơ sở đủ điều kiện trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn)
6 Công văn soos 2833/SYT-NVY 15/09/2022 Phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh lao Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
7 Công văn số 2662/SYT-NVY 30/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05)
8 Công văn số 2634/SYT-NVY 29/08/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (TTYT huyện Lạc Thủy)
9 Thông báo số: 171/TB-SYT 26/08/2022 THÔNG BÁO Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (Cơ sở dịch vụ diệt khuẩn và côn trùng Hòa Bình)
10 Thông báo số 170/TB-SYT 26/08/2022 THÔNG BÁO Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (Cơ sở Hà Văn Cường.)
11 Công văn số 2603/SYT-NVY 26/08/2022 V/v phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn)
12 KCB/T8/2022 24/08/2022 TỔNG HỢP DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TỈNH HÒA BÌNH (đến ngày 24/8/2022)
13 293/TB-TTYT 22/08/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm y tế thành phố Hòa Bình Cơ sở 2)
14 Thông báo số 169/TB-SYT 22/08/2022 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Cao Phong)
15 Quyết định số 2571/QĐ-SYT 09/08/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số:
0001807/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 29/7/2015 cho bà Lê Thị
Hương; Sinh ngày: 01/01/1975; Số CMTND: 113301963; Ngày cấp: 18/10/2012;
16 Quyết định số 2496/QĐ-SYT 08/08/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược; Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
17 Công văn số 2311/SYT-NVY 01/08/2022 Phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao - Trung tâm Y tế huyện Mai Châu.
18 Thông báo số 289/TB-TTYT 01/08/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
19 Quyết định số 2474/QĐ-SYT 28/07/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
20 Công văn số 2238/SYT-NVY 25/07/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Tân Thành (cơ sở 2), huyện Mai Châu
21 Công văn số 2241/SYT-NVY 25/07/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu
22 Công văn số 2242/SYT-NVY 25/07/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Tân Thành (cơ sở 1), huyện Mai Châu
23 Công văn số 2139/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Phòng khám đa khoa Tây Tiến (thuộc Công ty TNHH Dược và thiết bị y tế Hồng Anh)
24 Công văn số 2159/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
25 Công văn số 2160/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
26 Công văn số 2161/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
27 08/PTDV 18/07/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Bùi Thanh Long
28 Công văn số 2138/SYT-NVY 15/07/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
29 06/PTDV 15/07/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Bùi Văn Phước
30 2120/SYT-NVY 14/07/2022 Phê duyệt đăng ký hành nghề Phòng chẩn đoán hình ảnh Bình An Địa chỉ: Số nhà 160, khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
31 Quyết định số 2416/QĐ-SYT 11/07/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 000511/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 31/5/2013 cho bà Phạm Thị Hoài Phương;
32 Thông báo 137/TB-SYT 06/07/2022 Danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP/GPP còn hiệu lực (tính đến ngày 30/6/2022)
33 Công văn số 1903/SYT-NVY 28/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn
34 Công văn số 1902/SYT-NVY 28/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn
35 Công văn số 1904/SYT-NVY 28/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Định Cư, huyện Lạc Sơn
36 Công văn số 1880/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tử Nê, huyện Tân Lạc
37 Công văn số 1881/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
38 Công văn số 1882/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
39 Thông báo số 134/TB-SYT 24/06/2022 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
40 Công văn số 1853/SYT-NVY 23/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc
41 Thông báo số 04/TB-PTVXTA 14/06/2022 Thông báo số 04/TB-PTVXTA; V/v Thông báo đáp ứng thực hành bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
42 Thông báo số 03/TB-VXTA 13/06/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
43 Quyết định số 1278/QĐ-SYT 10/06/2022 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược;Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
44 Công văn số 1659/SYT-NVY 06/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình (cơ sở 2)
45 Công văn số 1658/SYT-NVY 06/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5)
46 Quyết định 1249/QĐ-SYT 31/05/2022 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược
47 Công văn số 1581/SYT-NVY 30/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Nà Phòn (cơ sở 2), huyện Mai Châu
48 Quyết định 1232/QĐ-SYT 26/05/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 000943/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 21/8/2013 cho ông Trần Quốc Toản; Sinh ngày: 08/11/1988;
49 Công văn số 1549/SYT-NVY 26/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám nội Phong Phú)
50 Công văn số 1546/SYT-NVY 26/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đông y Thái Hiếu Đường)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay70
  • Tháng hiện tại70
  • Tổng lượt truy cập306,416
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây