Văn bản theo chủ đề: CS ĐĐK Tiêm chủng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông báo số 138/TB-KSBT 01/07/2019 v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
2 TIEMCHUNG/TTYTHB/2023 30/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (26 cơ sở y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình)
3 Thông báo số 137/TB-TTYT 24/04/2017 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy)
4 TIEMCHUNG/MAICHAU/2019 20/06/2019 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các Trạm Y tế xã Pà Cò, Thị trấn Mai Châu, Xăm Khòe, Cun Pheo, Mai Hịch, Tòng Đậu, Mai Hạ và Trung Tâm Y tế huyện Mai Châu
5 TIEMCHUNG/LUONGSON/2019 28/02/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các xã Tân Vinh, Cư Yên, Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch và Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
6 TIEMCHUNG/LACSON/2020 31/03/2020 Thông báo đủ điều kiện tiêm chủng các Trạm Y tế và Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
7 Thông báo số 196/TB-BVĐKT 15/03/2023 Thông báo số 196/TB-BVĐKT; Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
8 Thông báo số 864/TB-TTYT 27/11/2019 Thông báo số 864/TB-TTYT v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc)
9 TIEMCHUNG-DABAC/2020 30/09/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế Hào Lý CS2, Tú Lý, Mường Chiềng, Mường Tuổng, Nánh Nghê CS1, Nánh Nghê CS2)
10 TIEMCHUNG-DABAC/2018 11/09/2018 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế Huyện Đà Bắc)
11 Thông báo số 01/TB-TYT 07/03/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm y tế xã Đú Sáng)
12 TB-KIMBOI/2023 07/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (12 xã - huyện Kim Bôi)
Bình Sơn, Cuối Hạ, Đông Bắc, TTYT huyện Kim Bôi, Mỹ Hòa, Nam Thượng, Nuông Răm, Sáo Báy, Vĩnh Đồng, Xuân Thủy CS1, Xuân Thủy CS2, Xuân Thủy CS3
13 Thông báo số 02/TYT 14/03/2023 Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Tú Sơn)
14 LACTHUY/2023 23/02/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các xã Phú nghĩa, Phong Phú, Khoan Dụ, An Bình
15 Thông báo số 02/TB-VXTA 28/02/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Anh)
16 TIEMCHUNG-TANLAC/T6-2022 08/07/2022 Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, Gia Mô Tử Nê, Thanh Hối, huyện Tân Lạc)
17 Thông báo số 293/TB-TTYT 05/08/2022 V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT thành phố Hòa Bình CS 2)
18 Thông báo số: 09/PTDV 07/11/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 2)
19 Thông báo số 08/PTDV 07/11/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 1)
20 Thông báo số: 01/ĐĐN-PKDT 22/06/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Phòng khám Diệu Tú)
21 Thông báo số 09/TB-TCAĐ 28/10/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng Vắc xin An Đức - Cơ sở 3)
22 01/PKBA 15/03/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học
23 293/TB-TTYT 22/08/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm y tế thành phố Hòa Bình Cơ sở 2)
24 Thông báo số 289/TB-TTYT 01/08/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
25 Thông báo số 02/TB-TYT 15/04/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Phú Cường)
26 Thông báo số 03/TB-VXTA 13/06/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
27 TIEMCHUNG/NHANMY/2022 21/03/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Nhân Mỹ, gồm 3 cơ sở)
28 Thông báo số 01/TB-VXĐD 02/11/2021 V.v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Đông Dương)
29 Thông báo số 269/TB-PHC 30/08/2021 Thông báo số 269/TB-PHC; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chung (Bệnh xá Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình)
30 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; 11/08/2021 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ)
31 Thông báo số 01/TB-TYT 01/07/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến)
32 Thông báo số 139/TB-TYT 13/07/2021 Thông báo số 139/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ))
33 Thông báo số 113/TB-TYT 13/07/2021 Thông báo số 113/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Gia Mô)
34 Thông báo số 01/TYT 13/07/2021 Thông báo số 01/TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến)
35 Thông báo số 01/TB-TYT 10/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế Phường Quỳnh Lâm)
36 Thông báo số 01/TB-TYT 10/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế Phường Trung Minh)
37 Thông báo số 29/TB-TYT 01/03/2021 Thông báo số 29/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Khoan Dụ)
38 Thông báo số 01/TB-SL 12/04/2021 Thông báo số 01/TB-SL; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ SAFE LIFE cơ sở 2)
39 Thông báo số 01/VĐ 24/07/2020 Thông báo số 01/VĐ; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 3)
40 Thông báo số 160/TBCAT-PH10 15/04/2021 Thông báo số 160/TBCAT-PH10; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh xã Công An tỉnh Hòa Bình)
41 29/TB-TYT 01/03/2021 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Khoan Dụ)
42 Thông báo 01/PTDV-MC 16/04/2021 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng khám Vacxin dịch vụ An Trường
43 Thông báo số 35/TB-TYT 09/02/2021 Thông báo số 35/TB-TYT; V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Quyết Chiến)
44 Thông báo số 280/TB-TTYT 30/12/2020 Thông báo số 280/TB-TTYT; v/v cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm dịch vụ - Trung Tâm Y tế huyện Lương Sơn)
45 Thông báo số 11/TB-TYT 28/12/2020 Thông báo số 11/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã An Bình)
46 Thông báo số 01/TB-TYT 20/10/2020 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Phú Nghĩa)
47 Thông báo 06/TB-BVNLS 24/08/2020 Thông báo 06/TB-BVNLS; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh viện Nam Lương Sơn)
48 01/TB-TCAĐ 24/11/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm tiêm chủng Vắc xin An Đức)
49 01/TB-TYT 05/08/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế thị trấn Yên Thủy)
50 09/TIEMCHUNG/YENTHUY 30/08/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Bảo Hiệu - TTYT huyện Yên Thủy)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại11,141
  • Tổng lượt truy cập365,793
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây