Văn bản theo chủ đề: Đăng ký hành nghề

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3 Công văn số 1169/SYT-NVY 26/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
4 Công văn số 1170/SYT-NVY 26/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
5 Công văn số 1230/SYT-NVY 05/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn
6 Công văn số 1231/SYT-NVY 05/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn
7 Công văn số 1232/SYT-NVY 05/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Vũ Bình (cơ sở 3), huyện Lạc Sơn
8 Công văn số 1233/SYT-NVY 05/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Vũ Bình (cơ sở 1), huyện Lạc Sơn
9 Công văn số 1234/SYT-NVY 05/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn
10 Công văn số 1235/SYT-NVY 05/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn
11 Công văn sô 1236/SYT-NVY 05/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn
12 Công văn số 1000/SYT-NVY 11/04/2023 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Phòng Xét nghiệm MEDLATEC Hòa Bình
13 Công văn số 1047/SYT-NVY 14/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 09) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy).
14 883/SYT-NVY 31/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình
15 Công văn số 4774/SYT-NVY 26/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc
16 Công văn số 953/SYT-NVY 06/04/2023 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình
17 Công văn số 952/SYT-NVY 06/04/2023 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Dân Chủ (cơ sở 1), thành phố Hòa Bình
18 Công văn số 951/SYT-NVY 06/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
19 Công văn số 950/SYT-NVY 06/04/2023 phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám nội Thiện Đức
20 Công văn số 945/SYT-NVY 06/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 08) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy
21 Công văn số 854/SYT-TCHC 29/03/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lần 4) Bệnh viện Nam Lương Sơn
22 DABAC-DKHN/03/2023 20/03/2023 Phê duyệt đăng ký hành nghề 07 xã (TYT xã Cao Sơn, Tân Minh, Tú Lý, Thị Trấn, Yên Hòa, hiền Lương và TTYT huyện Đà Bắc)
23 Công văn số 452/SYT-NVY 28/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt TT.
24 Công văn số 434/SYT-NVY 27/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5) Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức (cơ sở 3), huyện Tân Lạc.
25 Công văn số 433/SYT-NVY 27/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức (cơ sở 2), huyện Tân Lạc.
26 Công văn số 385/SYT-NVY 22/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình.
27 Công văn số 365/SYT-NVY 20/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Tử Nê, huyện Tân Lạc.
28 Công văn số 350/SYT-NVY 17/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.
29 Công văn số 349/SYT-NVY 17/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Nam Phong, huyện Cao Phong.
30 Công văn số 348/SYT-NVY 12/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
31 Công văn số 265/SYT-NVY 09/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.
32 Công văn số 261/SYT-NVY 09/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
33 Công văn số 262/SYT-NVY 09/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
34 Công văn số 263/SYT-NVY 09/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình.
35 Công văn số 264/SYT-NVY 09/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình.
36 Công văn số 260/SYT-NVY 09/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Thái Bình)
37 TIEMCHUNG-YENTHUY/2023 21/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy)
38 Công văn số 453/SYT-NVY 28/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 1),huyện Kim Bôi
39 Công văn số 4411/SYT-NVY 06/12/2021 phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 1), huyện Kim Bôi
40 4784/SYT-NVY 27/12/2021 Phê duyệt điều chỉnh Đăng ký hành nghề (lần 2 Phòng khám đa khoa Yên Thủy)
41 Công văn số 376/SYT-NVY 07/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
Phòng khám đa khoa Thái Bình(thuộc Công ty Cổ phần Y Dược học dân tộc Hòa Bình)
42 Công văn số 669/SYT-NVY 16/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 2), huyện Kim Bôi.
43 Công văn số 670/SYT-NVY 16/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa nhi Diệu Tú
44 ĐKHN-HOABINH/T3-2023 09/03/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phường Tân Hòa, P. Thịnh Lang, P. Thống Nhất, Xã Mông Hóa CS2, Xã Độc Lập, P. Đồng Tiến, P. Hữu Nghị, xã Hợp Thành)
45 Công văn số 419/SYT-NVY 24/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Phòng khám đa khoa SepenTrung Tây Bắc
46 Công văn số 557/SYT-NVY 10/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 07)
47 Công văn số 585/SYT-NVY 10/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7)
48 Công văn số 556/SYT-NVY 08/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
49 Công văn số 3934/SYT-NVY 21/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh,chữa bệnh(lần 06)
50 Công văn số 129/SYT-NVY 16/01/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2)
51 Công văn số 477/SYT-QLHN 03/03/2021 Công văn số 477/SYT-QLHN; Phê duyệt đăng ký hành nghề (trạm y tế xã Tự Do)
52 Công văn số 555/SYT-NVY 08/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh,chữa bệnh(lần 04)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay451
  • Tháng hiện tại640
  • Tổng lượt truy cập387,911
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây