Văn bản theo lĩnh vực: Cơ sở tuyến huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn số 3956/SYT-NVY 23/12/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1)
2 Công văn số 371/SYT-NVY 07/02/2022 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
3 Công văn số 2703/SYT-QLHN 30/10/2020 Phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
4 Thông báo số 293/TB-TTYT 05/08/2022 V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT thành phố Hòa Bình CS 2)
5 Công văn số 3231/SYT_NVY 20/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5) Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
6 ĐKHN-LACSON/11-2022 09/11/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (các xã Bình Hẻm, Yên Phú,Mỹ Thành,Văn Sơn,Văn Nghĩa huyện Lạc Sơn)
7 Công văn số 3504/SYt-NVY 15/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.
8 Công văn số 3522/SYt-NVY 16/11/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 6) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
9 Công văn số 3620/SYT-NVY 24/11/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1) Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
10 Công văn số 3691/SYT-NVY 29/11/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1)
11 Công văn số 3596/SYT- NVY 22/11/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 6)
12 Công văn số 3323/SYT-NVY 27/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1)
13 KCB/T8/2022 24/08/2022 TỔNG HỢP DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TỈNH HÒA BÌNH (đến ngày 24/8/2022)
14 Công văn số 2603/SYT-NVY 26/08/2022 V/v phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn)
15 Công văn soos 2833/SYT-NVY 15/09/2022 Phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh lao
16 Thông báo số 179/TB-SYT 16/09/2022 Cơ sở đủ điều kiện trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn)
17 Công văn số 2634/SYT-NVY 29/08/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
18 Công văn số 2662/SYT-NVY 30/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05)
19 Thông báo số 169/TB-SYT 22/08/2022 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Cao Phong)
20 293/TB-TTYT 22/08/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm y tế thành phố Hòa Bình Cơ sở 2)
21 Thông báo số 289/TB-TTYT 01/08/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
22 Công văn số 2311/SYT-NVY 01/08/2022 Phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
23 Công văn số 2161/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
24 Công văn số 2160/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
25 Công văn số 2138/SYT-NVY 15/07/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
26 Công văn số 1658/SYT-NVY 06/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5)
27 Công văn số 464/SYT-NVY 15/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4)
28 Công văn số 323/SYT-NVY 26/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04)
29 Công văn số 238/SYT-NVY 22/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2
30 Công văn số 237/SYT-NVY 20/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05)
31 Công văn số 4734/SYT-NVY 23/12/2021 Công văn số 4734/SYT-NVY; V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3)
32 Công văn số 4796/SYT-NVY 28/12/2021 Công văn số 4796/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3)
33 ĐKHN-TYTX-TANLAC/2021 12/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (Mãn Đức, Nhân Mỹ, Phong Phú, Suối Hoa, Vân Sơn ), huyện Tân Lạc
34 ĐKHN-TYTX-LACTHUY/2021 12/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (TT Chi Nê, Thống nhất), huyện Lạc Thủy
35 ĐKHN-TYTX-LACSON/2021 12/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (Quyết Thắng, Vụ Bản, Vũ Bình), huyện Lạc Sơn
36 Công văn số 3941/SYT-NVY 10/11/2021 Công văn số 3941/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
37 Công văn số 3939/SYT-NVY 10/11/2021 Công văn số 3939/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
38 Công văn số 3844/SYT-NVY 03/11/2021 Công văn số 3844/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
39 Công văn số 3796/SYT-NVY 02/11/2021 Công văn số 3796/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
40 Công văn số 3795/SYT-NVY; 02/11/2021 Công văn số 3795/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) - Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
41 Công văn số 3775/SYT-QLHN 14/10/2021 Công văn số 3775/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
42 Công văn số 2942/SYT-NVY 05/09/2021 Công văn số 2942/SYT-NVY; V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lằn 05)
43 NGHIEN/LUONGSON 13/09/2021 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Trung tâm tâm Y tế huyện Lương Sơn)
44 Công văn số 3000/SYT-NVY; 08/09/2021 Công văn số 3000/SYT-NVY; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2)
45 Công văn số 2145/SYT-QLHN; 16/07/2021 Công văn số 2145/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
46 Thông báo số 756/TB-TTYT 19/07/2021 Thông báo số 756/TB-TTYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone
47 Công văn số 2130/SYT-QLHN; 15/07/2021 Công văn số 2130/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Trung Tâm Y tế huyện Cao Phong
48 Công văn số 2122/SYT-QLHN 15/07/2021 Công văn số 2122/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung Tâm Y tế huyện Đà Bắc
49 Công văn số 2048/SYT-QLHN 12/07/2021 Công văn số 2048/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
50 Công văn số 1853/SYT-QLHN 29/06/2021 Công văn số 1853/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay519
  • Tháng hiện tại7,784
  • Tổng lượt truy cập343,728
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây