Văn bản theo lĩnh vực: Cơ sở tuyến huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51 Công văn số 238/SYT-NVY 21/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2
52 Công văn số 237/SYT-NVY 19/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05)
53 Công văn số 4734/SYT-NVY 22/12/2021 Công văn số 4734/SYT-NVY; V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3)
54 Công văn số 4796/SYT-NVY 27/12/2021 Công văn số 4796/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3)
55 ĐKHN-TYTX-TANLAC/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (Mãn Đức, Nhân Mỹ, Phong Phú, Suối Hoa, Vân Sơn ), huyện Tân Lạc
56 ĐKHN-TYTX-LACTHUY/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (TT Chi Nê, Thống nhất), huyện Lạc Thủy
57 ĐKHN-TYTX-LACSON/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trạm Y tế (Quyết Thắng, Vụ Bản, Vũ Bình), huyện Lạc Sơn
58 Công văn số 3941/SYT-NVY 09/11/2021 Công văn số 3941/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
59 Công văn số 3939/SYT-NVY 09/11/2021 Công văn số 3939/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
60 Công văn số 3844/SYT-NVY 02/11/2021 Công văn số 3844/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
61 Công văn số 3796/SYT-NVY 01/11/2021 Công văn số 3796/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
62 Công văn số 3795/SYT-NVY; 01/11/2021 Công văn số 3795/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) - Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
63 Công văn số 3775/SYT-QLHN 13/10/2021 Công văn số 3775/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
64 Công văn số 2942/SYT-NVY 04/09/2021 Công văn số 2942/SYT-NVY; V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lằn 05)
65 NGHIEN/LUONGSON 12/09/2021 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Trung tâm tâm Y tế huyện Lương Sơn)
66 Công văn số 3000/SYT-NVY; 07/09/2021 Công văn số 3000/SYT-NVY; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2)
67 Công văn số 2145/SYT-QLHN; 15/07/2021 Công văn số 2145/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
68 Thông báo số 756/TB-TTYT 18/07/2021 Thông báo số 756/TB-TTYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone
69 Công văn số 2130/SYT-QLHN; 14/07/2021 Công văn số 2130/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Trung Tâm Y tế huyện Cao Phong
70 Công văn số 2122/SYT-QLHN 14/07/2021 Công văn số 2122/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung Tâm Y tế huyện Đà Bắc
71 Công văn số 2048/SYT-QLHN 11/07/2021 Công văn số 2048/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
72 Công văn số 1853/SYT-QLHN 28/06/2021 Công văn số 1853/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
73 Công văn số 1234/SYT-QLHN 13/05/2021 Công văn số 1234/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
74 Công văn số 1039/SYT-QLHN 28/04/2021 Công văn số 1039/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình)
75 Công văn số 926/SYT-QLHN 18/04/2021 Công văn số 926/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 02 - Trung tâm y tế huyện Mai Châu
76 Công văn số 927/SYT-QLHN 18/04/2021 Công văn số 927/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 03 - Trung tâm y tế huyện Đà Bắc
77 Công văn số 710/SYT-QLHN 28/03/2021 Công văn số 710/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
78 Công văn số 608/SYT-QLHN 15/03/2021 Công văn số 608/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
79 Công văn số 332/SYT-QLHN 08/02/2021 Công văn số 332/SYT-QLHN; phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
80 Thông báo số 167/TB-TTYT 26/07/2020 Thông báo số 167/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
81 Thông báo số 1200/TB-TTYT; 21/12/2020 Thông báo số 1200/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc
82 Thông báo số 1199/TB-TTYT 21/12/2020 Thông báo số 1199/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc
83 Thông báo số 463/TB-TTYT 13/12/2020 Thông báo số 463/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
84 Thông báo số 1074/TB-TTYT 22/12/2020 Thông báo số 1074/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Trung tâm Y tế Thành phố Hòa Bình
85 Thông báo số 1139/TB-TTYT 23/12/2020 Thông báo số 1139/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
86 Thông báo số 1416/TB-TTYT 28/12/2020 Thông báo số 1416/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
87 Thông báo số 02/TB-TTYT 09/12/2020 Thông báo số 02/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
88 Thông báo số 1160/TB-TTYT 14/12/2020 Thông báo số 1160/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
89 Thông báo số 128/TB-TTYT 21/12/2020 Thông báo số 128/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
90 Thông báo số 280/TB-TTYT 29/12/2020 Thông báo số 280/TB-TTYT; v/v cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm dịch vụ - Trung Tâm Y tế huyện Lương Sơn)
91 Công văn số 188/SYT-QLHN 24/01/2021 Công văn số 188/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
92 Công văn số 166/SYT-QLHN 19/01/2021 Công văn số 166/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
93 Quyết định số 2627/QĐ-SYT 24/12/2020 Quyết định số 2627/QĐ-SYT; v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược (tháng 12/2020)
94 Quyết định số 2575/QĐ-SYT 09/12/2020 Quyết định số 2575/QĐ-SYT; v/v thu hồi Chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh (Bùi Văn Hải)
95 Công văn số 2702/SYT-QLHN 29/11/2020 Công văn số 2702/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) - Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc
96 Công văn số 2640/SYT-QLHN; 23/11/2020 Công văn số 2640/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
97 Công văn số 2510/SYT-QLHN 08/11/2020 Công văn số 2510/SYT-QLHN;v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
98 Công văn số 2190/SYT-QLHN 30/09/2020 Công văn số 2190/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) - Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
99 Công văn số 2050/SYT-QLHN 15/09/2020 Công văn số 2050/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
100 Công văn số 1975/SYT-QLHN 07/09/2020 Công văn số 1975/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay451
  • Tháng hiện tại495
  • Tổng lượt truy cập387,766
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây