Văn bản theo lĩnh vực: Cơ sở y tế tư nhân

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông báo số 02/TB-DVBQ 29/05/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Bảo Quân cơ sở 2)
2 Thông báo số: 08/VĐ 29/05/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 3)
3 Công văn số 1372/SYT-NVY 15/05/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
4 Công văn số 1352/SYT-NVY 14/05/2023 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5) Bệnh viện Nam Lương Sơn
5 Công văn số 1170/SYT-NVY 25/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
6 Công văn sô 1236/SYT-NVY 04/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2)
7 Công văn số 08/CV-PKTT 03/06/2020 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Phòng khám đa khoa Tây Tiến)
8 Thông báo số 71/TB-SYT 23/04/2023 Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn)
9 Thông báo số 75/TB-SYT 27/04/2023 Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (Công ty TNHH - MTV diệt côn trùng Hoàng Dũng)
10 Công văn số 1000/SYT-NVY 10/04/2023 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
11 Thông báo số 01/TB-SL 10/04/2023 V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ SAFE LIFE)
12 Thông báo số 01/TB-VXVP 10/04/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Pháp)
13 Công văn số 1047/SYT-NVY 13/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 09)
14 03/TB-PKĐKKS 10/04/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (GSP) Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn
15 02/TB-PTDV 10/04/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (GSP) Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Safelife
16 02/VXVP 10/04/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản văc xin (GSP) Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Pháp
17 Công văn số 951/SYT-NVY 05/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
18 Công văn số 950/SYT-NVY 05/04/2023 phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám nội Thiện Đức
19 Công văn số 945/SYT-NVY 05/04/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 08) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy
20 GSP/ANHDUC 27/03/2023 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phòng tiêm chủng vắc xin Anh Đức Cơ sở 3)
21 Công văn số 854/SYT-TCHC 28/03/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lần 4) Bệnh viện Nam Lương Sơn
22 Công văn số 452/SYT-NVY 27/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt TT.
23 4784/SYT-NVY 26/12/2021 Phê duyệt điều chỉnh Đăng ký hành nghề (lần 2 Phòng khám đa khoa Yên Thủy)
24 Công văn số 376/SYT-NVY 06/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
25 Công văn số 670/SYT-NVY 15/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa nhi Diệu Tú
26 Công văn số 419/SYT-NVY 23/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
27 Công văn số 557/SYT-NVY 09/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 07)
28 GSP/2022 30/10/2022 Thông báo thực hành tốt Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin đối với các Trạm Y tế, cơ sở y tế
29 Thông báo số 01/TB-PTAĐ 26/02/2021 Thông báo thực hành tốt Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phòng Tiêm chủng vắc xin An Đức cơ sở 2)
30 Thống báo số 01/VXTA 01/03/2023 Thống báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Anh)
31 Thông báo số 02/TB-VXTA 27/02/2023 Thông báo số 02/TB-VXTA Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Anh)
32 Thông báo số: 02/TB-PTDV 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 1)
33 Thông báo số: 01/TB-VXĐD 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Đông Dương))
34 Thông báo số: 01/TB-PTDV 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 2))
35 Thông báo số 22/TB-SYT; 29/01/2019 Thông báo số 22/TB-SYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (TTYT huyện Yên Thủy)
36 Quyết định số 73/QĐ-SYT 18/01/2023 Về việc bãi bỏ phạm vi hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
37 Quyết định số 74/QĐ-SYT 18/01/2023 Về việc bãi bỏ Danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
38 Công văn số 3967/SYT-NVY 22/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 06)
39 Quyết định 3824/QĐ-SYT 19/12/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) Nhà thuốc Minh Khanh.
40 Quyết định số 3790/QĐ-SYT 08/12/2022 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) cho cơ sở phân phối thuốc Công ty TNHH Dược phẩm Hằng Thảo
41 THUHOI/CCHN-DUOC/T12.2022 12/12/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (Hà Thị Thùy Linh,Trần Thị Thủy,Phùng Đức Huân,Vũ Thị Hiền)
42 Quyết định số 3801/QĐ-SYT 12/12/2022 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) của cơ sở kinh doanh dược
43 Công văn số 3832/SYT-NVY 11/12/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Bệnh viện Nam Lương Sơn
44 Quyết định số 1124/QĐ-SYT 11/04/2022 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Thiện Tâm.)
45 Công văn số 1111/SYT-NVY 12/04/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Nha khoa 48)
46 Công văn số 1116/SYT-NVY 12/04/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Quốc tế Smile)
47 Công văn số 2018 06/07/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Tâm An)
48 Công văn số 2017/SYT-NVY 06/07/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Nội 68)
49 Công văn số 2019/SYT-NVY 06/07/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Phong Khương)
50 Công văn số 2013/SYT-NVY 06/07/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa phụ sản Nguyễn Thị Toán)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay451
  • Tháng hiện tại620
  • Tổng lượt truy cập387,891
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây