Văn bản theo lĩnh vực: Cơ sở y tế tư nhân

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Quyết định số 3494/QĐ-SYT 21/11/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
2 Quyết định số 3451/QĐ-SYT 09/11/2022 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Nội tổng hợp Long Khánh)
3 Quyết định 3457/QĐ-SYT 09/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
4 Thông báo số 207/TB-SYT 07/11/2022 Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế
5 Thông báo số: 09/PTDV 06/11/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 2)
6 Thông báo số 08/PTDV 06/11/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 1)
7 Quyết định số 3333/QĐ-SYT 02/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược
8 Thông báo số: 01/ĐĐN-PKDT 21/06/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Phòng khám Diệu Tú)
9 Thông báo số 09/TB-TCAĐ 27/10/2022 Thông báo số 09/TB-TCAĐ về việc Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng Vắc xin An Đức - Cơ sở 3; Phòng tiêm chủng Vắc xin An Đức - Cơ sở 4)
10 Thông báo 01/PTDV 17/07/2022 Thông báo đáp ứng thực thành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Bùi Văn Phước)
11 01/PKBA 14/03/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học (PK ĐKTN Bảo an)
12 Thông báo số 192/TB-SYT 06/10/2022 Danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP/GPP còn hiệu lực (tính đến ngày 30/9/2022)
13 KCB/T8/2022 23/08/2022 TỔNG HỢP DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TỈNH HÒA BÌNH (đến ngày 24/8/2022)
14 Thông báo số 186/TB-SYT 22/09/2022 Về việc rút đăng tải trên website Sở Y tế đơn vị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động
15 Công văn số 2931/SYT-NVY 22/09/2022 Phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám Nha khoa Tâm Đức
16 Công văn 2916/SYT-NVY 21/09/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
17 Thông báo số 170/TB-SYT 25/08/2022 THÔNG BÁO Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
18 Thông báo số: 171/TB-SYT 25/08/2022 THÔNG BÁO Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
19 Quyết định số 2496/QĐ-SYT 07/08/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược; Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
20 Quyết định số 2571/QĐ-SYT 08/08/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
21 Quyết định số 2474/QĐ-SYT 27/07/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
22 Công văn số 2242/SYT-NVY 24/07/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2)
23 Công văn số 2159/SYT-NVY 17/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
24 Công văn số 2139/SYT-NVY 17/07/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
25 2120/SYT-NVY 13/07/2022 Phê duyệt đăng ký hành nghề Phòng chẩn đoán hình ảnh Bình An
26 Quyết định số 2416/QĐ-SYT 10/07/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
27 Thông báo 137/TB-SYT 05/07/2022 Danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận GDP/GPP còn hiệu lực (tính đến ngày 30/6/2022)
28 Công văn số 1882/SYT-NVY 26/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04)
29 TB/HAVANCUONG 14/03/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (Cơ sở Hà Văn Cường)
30 Quyết định số 1278/QĐ-SYT 09/06/2022 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
31 Thông báo số 04/TB-PTVXTA 13/06/2022 Thông báo đáp ứng thực hành bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
32 Thông báo số 03/TB-VXTA 12/06/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
33 Quyết định 1249/QĐ-SYT 30/05/2022 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược
34 Quyết định số 1233/QĐ-SYT 25/05/2022 Về việc cấp, cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược; Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP).
35 Công văn số 1548/SYT-NVY 25/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Thanh Linh)
36 Công văn số 1546/SYT-NVY 25/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đông y Thái Hiếu Đường)
37 Công văn số 1549/SYT-NVY 25/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám nội Phong Phú)
38 Quyết định 1232/QĐ-SYT 25/05/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
39 DS/DUOC/2022 12/05/2022 DANH SÁCH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐANG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
40 Công văn số 1370/SYt-NVY 09/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1)
41 Quyết định số 1199/QĐ-SYT 08/05/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
42 Công văn số 375/SYT-NVY 06/02/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa tư nhân Bảo An
43 Công văn số 1228/SYT-NVY 24/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1)
44 Quyết định số 1159/QĐ-SYT 24/04/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
45 Quyết đinh 1178/QĐ-SYT 28/04/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
46 Công văn 1288/SYT-NVY 28/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
47 Thông báo số 41/PKĐK 24/04/2022 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
48 QUYLUC/T4/2022 13/04/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
49 TTBYT/T4/2022 05/04/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế nhóm B,C,D
50 Quyết định số 1099/QĐ-SYT 06/04/2022 Về việc cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay124
  • Tháng hiện tại10,404
  • Tổng lượt truy cập326,178
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây