STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
501 Quyết định số 17/QĐ-QLD; 15/01/2020 Quyết định số 17/QĐ-QLD; v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
502 Quyết định số 18/QĐ-QLD; 15/01/2020 Quyết định số 18/QĐ-QLD; v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
503 Công văn số 76/SYT-QLHN 13/01/2020 Công văn số 76/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám chữa bệnh (lần 5) - Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình
504 Quyết định số 25/QĐ-SYT; 09/01/2020 Quyết định số 25/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Nhà Thuốc Đức Minh)
505 Quyết định số 27/QĐ-SYT 09/01/2020 Quyết định số 27/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Quầy Thuốc Thu Thủy)
506 Quyết định số 26/QĐ-SYT 09/01/2020 Quyết định số 26/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Quầy thuốc số 19 - DSTH An Văn Hưởng)
507 Công văn số 60/SYT-NVD 08/01/2020 Công văn số 60/SYT-NVD; v/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
508 Công văn số 61/SYT-NVD 08/01/2020 Công văn số 61/SYT-NVD; v/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
509 Công văn số 41/SYT-QLHN 07/01/2020 Công văn số 41/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa ngoại Thanh Tuấn)
510 Công văn số 40/SYT-QLHN; 07/01/2020 Công văn số 40/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm xá Công ty Thủy điện Hòa Bình)
511 Công văn số 40/SYT-QLHN 07/01/2020 Công văn số 40/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm xá Công ty Thủy điện Hòa Bình
512 Quyết định số 01/QĐ-SYT 01/01/2020 Quyết định số 01/QĐ-SYT; v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cấp giấy chứng nhận đạt thực tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp giấy chứng nhận đạt thực hành tốt phân phối thuốc
513 Công văn số 2583/SYT-QLHN 30/12/2019 Công văn số 2583/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề (Phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội - Hòa Bình)
514 Công văn số 2584/SYT-QLHN 30/12/2019 Công văn số 2584/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) - Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
515 01/DUOC/2019 30/12/2019 DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC PHÂM NĂM 2019
516 Quyết định số 2595/QĐ-SYT 25/12/2019 Quyết định số 2595/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Quầy Thuốc Trang Ly)
517 Công văn số 198/TB-TTYT 25/12/2019 Công văn số 198/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy)
518 Công văn số 2544/SYT-QLHN 24/12/2019 Công văn số 2544/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề (phòng khám đa khoa tư nhân Hòa Bình)
519 Công văn số 2545/SYT-QLHN 24/12/2019 Công văn số 2545/SYT-QLHN; v/v phê duyệt đăng ký hành nghề lần 1 (phòng khám nội tổng hợp Minh Tiến)
520 Công văn số 2546/SYT-QLHN 24/12/2019 Công văn số 2546/SYT-QLHN; v/v Phê duyệt đăng ký hành nghề lần 1 - Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng Ngôi Sao
521 Công văn số 2547/SYT-QLHN 24/12/2019 Công văn số 2547/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám chữa bệnh lần 01 (Trung tâm Y tế huyện Mai Châu)
522 Công văn số 2530/SYT-QLHN 23/12/2019 Công văn số 2530/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề (lần 2)
Phòng khám đa khoa Bảo Quân
523 Công văn số 2437/SYT-QLHN 09/12/2019 Công văn số 2437/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) - Phòng khám đa khoa Bảo Quân
524 Quyết định số 2247/QĐ-SYT 08/12/2019 Quyết định số 2247/QĐ-SYT; v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Phong Khương
525 01/TC- AD 19/11/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
526 Công văn số 2310/SYT-QLHN 19/11/2019 Công văn số 2310/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề Phòng khám đa khoa tư nhân Hoàng Long
527 02/TANLAC/2019 19/11/2019 Đăng ký hành nghề các xã thuộc Trung tâm Y tế Huyện Tân Lạc (P2)
528 TTYT-TANLAC-2019 13/11/2019 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc năm 2019
529 LUONGSON-HANHNGHE-2019 13/11/2019 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn năm 2019
530 Quyết định số 2124/QĐ-SYT 13/11/2019 Quyết định số 2124/QĐ-SYT; v/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (Bùi Văn Hành)
531 Quyết định số 2136/QĐ-SYT 13/11/2019 Thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở
Y tế tỉnh Hòa Bình cấp cho Công ty cổ phần Thương mại Dược Sao Mai (địa
chỉ: xóm Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)
532 Công văn số 2249/SYT-QLHN 12/11/2019 Công văn số 2249/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề (Phòng khám nội tổng hợp Vũ Thị Huệ)
533 Quyết định số 2108/QĐ-SYT 07/11/2019 Quyết định số 2108/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
534 Quyết định số 2114/QĐ-SYT 07/11/2019 Quyết định số 2114/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
535 Quyết định số 2105/QĐ-SYT 07/11/2019 Quyết định số 2105/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
536 Quyết định số 2106/QĐ-SYT 07/11/2019 Quyết định số 2106/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
537 Quyết định số 2107/QĐ-SYT 07/11/2019 Quyết định số 2107/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
538 Quyết định số 2110/QĐ-SYT 07/11/2019 Quyết định số 2110/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
539 Quyết định số 2109/QĐ-SYT 07/11/2019 Quyết định số 2109/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
540 156/TTYT-XN&CĐHA 23/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn Công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học
541 05-CV/PK 23/10/2019 Phòng khám và QLSK cán bộ tỉnh Hòa Bình Công bố cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
542 15/CV-PKĐKBQ 23/10/2019 Phòng khám đa khoa Bảo Quân Công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học
543 Công văn số 2063/SYT-QLHN; 22/10/2019 Công văn số 2063/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
544 2019/BVĐKTINH 22/10/2019 Phê duyệt đăng ký hành nghề Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2019
545 02/YENTHUY/2019 22/10/2019 Đăng ký hành nghề các xã thuộc Trung tâm Y tế Huyện Yên Thủy (P2)
546 Quyết định số 2047/QĐ-SYT 20/10/2019 Thu hồi chứng chỉ hành nghề KCB Quách Anh Viên
547 000.00.07.H28-191016-0006 15/10/2019 Cửa hàng thiết bị y tế An Sinh
548 25/VB-YHCDTHB 14/10/2019 Phòng khám đa khoa Thái Bình Công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học
549 1292/CV-TTYT 13/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Mai Châu Công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học
550 01/HL 11/10/2019 Phòng khám đa khoa Hoàng Long Công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay265
  • Tháng hiện tại2,015
  • Tổng lượt truy cập346,692
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây