Văn bản theo Đơn vị: TTYT huyện Tân Lạc

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TIEMCHUNG-TANLAC/T6-2022 07/07/2022 Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, Gia Mô Tử Nê, Thanh Hối, huyện Tân Lạc)
2 Công văn số 2986/SYT-NVY 27/09/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc
3 Công văn số 2987/SYT-NVY 27/09/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
4 Công văn số 3504/SYt-NVY 14/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.
5 Công văn số 2138/SYT-NVY 14/07/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
6 Công văn số 1881/SYT-NVY 26/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
7 Công văn số 1880/SYT-NVY 26/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tử Nê, huyện Tân Lạc
8 Công văn số 1853/SYT-NVY 22/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc
9 Thông báo số 02/TB-TYT 14/04/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Phú Cường)
10 TIEMCHUNG/NHANMY/2022 20/03/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Nhân Mỹ, gồm 3 cơ sở)
11 Công văn số 169/SYT-NVY 13/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Phú Cường, huyện Tân Lạc
12 Công văn số 147/SYT-NVY 12/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 3 - Trạm Y tế xã Phong Phú (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
13 03XA/TANLAC/2021 23/12/2021 03 trạm Y tế Mãn Đức, Nhân Mỹ, Quyết Chiến huyện Tân Lạc
14 Công văn số 4796/SYT-NVY 27/12/2021 Trạm Y tế xã Nhân Mỹ (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
15 ĐKHN-TYTX-TANLAC/2021 11/11/2021 Phê duyệt đăng ký hành nghề 12 cơ sở Trạm Y tế (Mãn Đức, Nhân Mỹ, Phong Phú, Suối Hoa, Vân Sơn ), huyện Tân Lạc
16 Công văn số 3796/SYT-NVY 01/11/2021 Công văn số 3796/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
17 Công văn số 2854/SYT-NVY 29/08/2021 Công văn số 2854/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1, Trạm Y tế xã Đông Lai, huyện Tân Lạc
18 Công văn số 2853/SYT-NVY; 29/08/2021 Công văn số 2853/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1, Trạm Y tế xã Gia Mô, huyện Tân Lạc
19 Công văn số 2852/SYT-NVY 29/08/2021 Công văn số 2852/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 - Trạm Y tế xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc
20 Công văn số 2851/SYT-NVY; 29/08/2021 Công văn số 2851/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc
21 Công văn số 2850/SYT-NVY 29/08/2021 Công văn số 2850/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 - Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc
22 Công văn số 2145/SYT-QLHN; 15/07/2021 Công văn số 2145/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
23 Thông báo số 139/TB-TYT 12/07/2021 Thông báo số 139/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ))
24 Thông báo số 113/TB-TYT 12/07/2021 Thông báo số 113/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Gia Mô)
25 TANLAC/72021 30/06/2021 Công văn phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Nhân Mỹ, Ngọc Mỹ, Quyết Chiến, Phong phú, Mãn Đức )
26 Công văn số 1685/SYT-QLHN 15/06/2021 Công văn số 1685/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh. chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc)
27 Công văn số 1278/SYT-QLHN 18/05/2021 Công văn số 1279/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Phú Cường)
28 Công văn số 1279/SYT-QLHN; v/v phê d 16/05/2021 Công văn số 1279/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Trạm Y tế xã Lỗ Sơn)
29 Thông báo số 1139/TB-TTYT 23/12/2020 Thông báo số 1139/TB-TTYT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
30 Thông báo số 35/TB-TYT 08/02/2021 Thông báo số 35/TB-TYT; V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Quyết Chiến)
31 Công văn số 166/SYT-QLHN 19/01/2021 Công văn số 166/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
32 09/HANHNGHE/TANLAC 27/09/2020 Phê duyệt, phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) - 16 Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
33 Công văn số 1570/SYT-QLHN 19/07/2020 Công văn số 1570/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) - Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
34 TANLAC2/TIEMCHUNG/2020 17/05/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (18 xã Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi)
35 TIEMCHUNG/TANLAC/2020 17/05/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (05 xã thuộc Trung tâm y tế huyện Tân Lạc)
36 02/TANLAC/2019 19/11/2019 Đăng ký hành nghề các xã thuộc Trung tâm Y tế Huyện Tân Lạc (P2)
37 Công văn số 128/SYT-QLHN 20/01/2020 Công văn số 128/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám chữa bệnh (lần 4) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
38 01/TANLAC/2020 09/03/2020 Đăng ký hành nghề các xã thuộc Trung tâm Y tế Huyện Tân Lạc
39 Công văn số 128/SYT-QLHN 20/01/2020 Công văn số 128/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám chữa bệnh (Lần 4) - Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
40 Thông báo số 353/TB-TTYT 25/06/2019 Thông báo số 353/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc)
41 TTYT-TANLAC-2019 13/11/2019 Phê duyệt đăng ký hành nghề Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc năm 2019
42 524/CB-TTYT 03/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc Công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay265
  • Tháng hiện tại1,972
  • Tổng lượt truy cập346,649
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây