Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Sở Y tế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51 Công văn số 263/SYT-NVY 08/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình.
52 Công văn số 264/SYT-NVY 08/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình.
53 Công văn số 260/SYT-NVY 08/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Thái Bình)
54 Thông báo số 196/TB-BVĐKT 14/03/2023 Thông báo số 196/TB-BVĐKT; Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
55 TIEMCHUNG-YENTHUY/2023 20/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy)
56 Công văn số 453/SYT-NVY 27/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 1),huyện Kim Bôi
57 Công văn số 4411/SYT-NVY 05/12/2021 phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 1), huyện Kim Bôi
58 4784/SYT-NVY 26/12/2021 Phê duyệt điều chỉnh Đăng ký hành nghề (lần 2 Phòng khám đa khoa Yên Thủy)
59 Thông báo số 864/TB-TTYT 26/11/2019 Thông báo số 864/TB-TTYT v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc)
60 TIEMCHUNG-DABAC/2020 29/09/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế Hào Lý CS2, Tú Lý, Mường Chiềng, Mường Tuổng, Nánh Nghê CS1, Nánh Nghê CS2)
61 TIEMCHUNG-DABAC/2018 10/09/2018 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế Huyện Đà Bắc)
62 Công văn số 376/SYT-NVY 06/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
Phòng khám đa khoa Thái Bình(thuộc Công ty Cổ phần Y Dược học dân tộc Hòa Bình)
63 Công văn số 669/SYT-NVY 15/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 2), huyện Kim Bôi.
64 Công văn số 670/SYT-NVY 15/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa nhi Diệu Tú
65 Thông báo số 01/TB-TYT 06/03/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm y tế xã Đú Sáng)
66 ĐKHN-HOABINH/T3-2023 08/03/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phường Tân Hòa, P. Thịnh Lang, P. Thống Nhất, Xã Mông Hóa CS2, Xã Độc Lập, P. Đồng Tiến, P. Hữu Nghị, xã Hợp Thành)
67 Công văn số 419/SYT-NVY 23/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Phòng khám đa khoa SepenTrung Tây Bắc
68 TB-KIMBOI/2023 06/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (12 xã - huyện Kim Bôi)
Bình Sơn, Cuối Hạ, Đông Bắc, TTYT huyện Kim Bôi, Mỹ Hòa, Nam Thượng, Nuông Răm, Sáo Báy, Vĩnh Đồng, Xuân Thủy CS1, Xuân Thủy CS2, Xuân Thủy CS3
69 Thông báo số 02/TYT 13/03/2023 Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Tú Sơn)
70 Công văn số 557/SYT-NVY 09/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 07)
71 Công văn số 585/SYT-NVY 09/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7)
72 Công văn số 556/SYT-NVY 07/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
73 Công văn số 3934/SYT-NVY 20/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh,chữa bệnh(lần 06)
74 Công văn số 129/SYT-NVY 15/01/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2)
75 Công văn số 477/SYT-QLHN 02/03/2021 Công văn số 477/SYT-QLHN; Phê duyệt đăng ký hành nghề (trạm y tế xã Tự Do)
76 Công văn số 555/SYT-NVY 07/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh,chữa bệnh(lần 04)
77 Công văn số 3955/SYT-NVY 22/12/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 2) của TTYT huyện Lương Sơn
78 LACTHUY/2023 22/02/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các xã Phú nghĩa, Phong Phú, Khoan Dụ, An Bình
79 GSP/2022 30/10/2022 Thông báo thực hành tốt Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin đối với các Trạm Y tế, cơ sở y tế
80 Thông báo số 01/TB-PTAĐ 26/02/2021 Thông báo thực hành tốt Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phòng Tiêm chủng vắc xin An Đức cơ sở 2)
81 Công văn số 307/TTYT-KD; 01/08/2022 V/v công bố đủ điều kiện thực hành tốt bảo quản thuốc, vắc xin đối với các Trạm Y tế tuyến xã
82 Công văn số 620/TTYT-KH; 10/08/2022 V/v tổng hợp Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
83 Thống báo số 01/VXTA 01/03/2023 Thống báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Anh)
84 Thông báo số 02/TB-VXTA 27/02/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Anh)
85 Thông báo số 21/TB-SYT 29/01/2019 v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (TTYT huyện Tân Lạc)
86 Thông báo số: 02/TB-PTDV 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 1)
87 Thông báo số: 01/TB-VXĐD 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Đông Dương))
88 Thông báo số: 01/TB-PTDV 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 2))
89 Thông báo số: 01/VXTA 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
90 Thông báo số 22/TB-SYT; 29/01/2019 Thông báo số 22/TB-SYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (TTYT huyện Yên Thủy)
91 Quyết định số 73/QĐ-SYT 18/01/2023 Về việc bãi bỏ phạm vi hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
92 Quyết định số 74/QĐ-SYT 18/01/2023 Về việc bãi bỏ Danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
93 Công văn số 3956/SYT-NVY 22/12/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1)Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
94 Công văn số 3967/SYT-NVY 22/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 06) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy
95 Quyết định 3824/QĐ-SYT 19/12/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) Nhà thuốc Minh Khanh.
96 Công văn số 3917/SYT-NVY 19/12/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
97 Quyết định số 3790/QĐ-SYT 08/12/2022 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) cho cơ sở phân phối thuốc Công ty TNHH Dược phẩm Hằng Thảo
98 THUHOI/CCHN-DUOC/T12.2022 12/12/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (Hà Thị Thùy Linh,Trần Thị Thủy,Phùng Đức Huân,Vũ Thị Hiền)
99 Quyết định số 3801/QĐ-SYT 12/12/2022 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) của cơ sở kinh doanh dược Quầy thuốc số 01 - Trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Kỳ Sơn.
100 781/BVYHCT-KD 14/12/2022 Công bố cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biên, bào chế thuốc cổ truyền (Bệnh viện Y học cổ truyền)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập87
  • Hôm nay451
  • Tháng hiện tại600
  • Tổng lượt truy cập387,871
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây