Văn bản theo chủ đề: CS ĐĐK Tiêm chủng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông báo số 02/TB-DVBQ 29/05/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Bảo Quân cơ sở 2))
2 Thông báo số: 08/VĐ 29/05/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 3)
3 Thông báo số 01/TB-SL 10/04/2023 Thông báo số 01/TB-SL V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ SAFE LIFE)
4 Thông báo số 01/TB-VXVP 10/04/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Pháp)
5 TIEMCHUNG/CAOPHONG/2023 30/03/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (14 Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện Cao Phong)
6 Thông báo số 138/TB-KSBT 30/06/2019 v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
7 TIEMCHUNG/TTYTHB/2023 29/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (26 cơ sở y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình)
8 Thông báo số 137/TB-TTYT 23/04/2017 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy)
9 TIEMCHUNG/MAICHAU/2019 19/06/2019 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các Trạm Y tế xã Pà Cò, Thị trấn Mai Châu, Xăm Khòe, Cun Pheo, Mai Hịch, Tòng Đậu, Mai Hạ và Trung Tâm Y tế huyện Mai Châu
10 TIEMCHUNG/LUONGSON/2019 27/02/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các xã Tân Vinh, Cư Yên, Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch và Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
11 TIEMCHUNG/LACSON/2020 30/03/2020 Thông báo đủ điều kiện tiêm chủng các Trạm Y tế và Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
12 Thông báo số 196/TB-BVĐKT 14/03/2023 Thông báo số 196/TB-BVĐKT; Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
13 Thông báo số 864/TB-TTYT 26/11/2019 Thông báo số 864/TB-TTYT v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc)
14 TIEMCHUNG-DABAC/2020 29/09/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế Hào Lý CS2, Tú Lý, Mường Chiềng, Mường Tuổng, Nánh Nghê CS1, Nánh Nghê CS2)
15 TIEMCHUNG-DABAC/2018 10/09/2018 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế Huyện Đà Bắc)
16 Thông báo số 01/TB-TYT 06/03/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm y tế xã Đú Sáng)
17 TB-KIMBOI/2023 06/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (12 xã - huyện Kim Bôi)
Bình Sơn, Cuối Hạ, Đông Bắc, TTYT huyện Kim Bôi, Mỹ Hòa, Nam Thượng, Nuông Răm, Sáo Báy, Vĩnh Đồng, Xuân Thủy CS1, Xuân Thủy CS2, Xuân Thủy CS3
18 Thông báo số 02/TYT 13/03/2023 Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Tú Sơn)
19 LACTHUY/2023 22/02/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các xã Phú nghĩa, Phong Phú, Khoan Dụ, An Bình
20 Thông báo số 02/TB-VXTA 27/02/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Anh)
21 TIEMCHUNG-TANLAC/T6-2022 07/07/2022 Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, Gia Mô Tử Nê, Thanh Hối, huyện Tân Lạc)
22 Thông báo số 293/TB-TTYT 04/08/2022 V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT thành phố Hòa Bình CS 2)
23 Thông báo số: 09/PTDV 06/11/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 2)
24 Thông báo số 08/PTDV 06/11/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 1)
25 Thông báo số: 01/ĐĐN-PKDT 21/06/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Phòng khám Diệu Tú)
26 Thông báo số 09/TB-TCAĐ 27/10/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng Vắc xin An Đức - Cơ sở 3)
27 293/TB-TTYT 21/08/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm y tế thành phố Hòa Bình Cơ sở 2)
28 Thông báo số 289/TB-TTYT 31/07/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
29 Thông báo số 02/TB-TYT 14/04/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Phú Cường)
30 Thông báo số 03/TB-VXTA 12/06/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
31 TIEMCHUNG/NHANMY/2022 20/03/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Nhân Mỹ, gồm 3 cơ sở)
32 Thông báo số 01/TB-VXĐD 01/11/2021 V.v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Đông Dương)
33 Thông báo số 269/TB-PHC 29/08/2021 Thông báo số 269/TB-PHC; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chung (Bệnh xá Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình)
34 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; 10/08/2021 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ)
35 Thông báo số 01/TB-TYT 30/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến)
36 Thông báo số 139/TB-TYT 12/07/2021 Thông báo số 139/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ))
37 Thông báo số 113/TB-TYT 12/07/2021 Thông báo số 113/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Gia Mô)
38 Thông báo số 01/TYT 12/07/2021 Thông báo số 01/TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến)
39 Thông báo số 01/TB-TYT 09/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế Phường Quỳnh Lâm)
40 Thông báo số 01/TB-TYT 09/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế Phường Trung Minh)
41 Thông báo số 29/TB-TYT 28/02/2021 Thông báo số 29/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Khoan Dụ)
42 Thông báo số 01/TB-SL 11/04/2021 Thông báo số 01/TB-SL; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ SAFE LIFE cơ sở 2)
43 Thông báo số 01/VĐ 23/07/2020 Thông báo số 01/VĐ; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 3)
44 Thông báo số 160/TBCAT-PH10 14/04/2021 Thông báo số 160/TBCAT-PH10; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh xã Công An tỉnh Hòa Bình)
45 29/TB-TYT 28/02/2021 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Khoan Dụ)
46 Thông báo 01/PTDV-MC 15/04/2021 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng khám Vacxin dịch vụ An Trường
47 Thông báo số 35/TB-TYT 08/02/2021 Thông báo số 35/TB-TYT; V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Quyết Chiến)
48 Thông báo số 280/TB-TTYT 29/12/2020 Thông báo số 280/TB-TTYT; v/v cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm dịch vụ - Trung Tâm Y tế huyện Lương Sơn)
49 Thông báo số 11/TB-TYT 27/12/2020 Thông báo số 11/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã An Bình)
50 Thông báo số 01/TB-TYT 19/10/2020 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Phú Nghĩa)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay451
  • Tháng hiện tại661
  • Tổng lượt truy cập387,932
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây