Văn bản theo chủ đề: CS ĐĐK Tiêm chủng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 293/TB-TTYT 22/08/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm y tế thành phố Hòa Bình Cơ sở 2)
2 Thông báo số 289/TB-TTYT 01/08/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
3 06/PTDV 15/07/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Bùi Văn Phước
4 08/PTDV 18/07/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Bùi Thanh Long
5 Thông báo số 02/TB-TYT 15/04/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Phú Cường)
6 Thông báo số 03/TB-VXTA 13/06/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
7 TIEMCHUNG/NHANMY/2022 21/03/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Nhân Mỹ, gồm 3 cơ sở)
8 Thông báo số 01/TB-VXĐD 02/11/2021 V.v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Đông Dương)
9 Thông báo số 269/TB-PHC 30/08/2021 Thông báo số 269/TB-PHC; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chung (Bệnh xá Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình)
10 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; 11/08/2021 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ)
11 Thông báo số 01/TB-TYT 01/07/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến)
12 Thông báo số 139/TB-TYT 13/07/2021 Thông báo số 139/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ))
13 Thông báo số 113/TB-TYT 13/07/2021 Thông báo số 113/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Gia Mô)
14 Thông báo số 01/TYT 13/07/2021 Thông báo số 01/TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến)
15 Thông báo số 01/TB-TYT 10/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế Phường Quỳnh Lâm)
16 Thông báo số 01/TB-TYT 10/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế Phường Trung Minh)
17 Thông báo số 01/VĐ 20/04/2021 Thông báo số 01/VĐ; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 2)
18 Thông báo số 29/TB-TYT 01/03/2021 Thông báo số 29/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Khoan Dụ)
19 Thông báo số 01/TB-SL 12/04/2021 Thông báo số 01/TB-SL; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ SAFE LIFE cơ sở 2)
20 Thông báo số 01/VĐ 24/07/2020 Thông báo số 01/VĐ; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 3)
21 Thông báo số 160/TBCAT-PH10 15/04/2021 Thông báo số 160/TBCAT-PH10; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh xã Công An tỉnh Hòa Bình)
22 29/TB-TYT 01/03/2021 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Khoan Dụ)
23 Thông báo số 01/TĐH 26/07/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Sơn Huy)
24 Thông báo 01/PTDV-MC 16/04/2021 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng khám Vacxin dịch vụ An Trường
25 Thông báo số 35/TB-TYT 09/02/2021 Thông báo số 35/TB-TYT; V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Quyết Chiến)
26 Thông báo số 280/TB-TTYT 30/12/2020 Thông báo số 280/TB-TTYT; v/v cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm dịch vụ - Trung Tâm Y tế huyện Lương Sơn)
27 Thông báo số 11/TB-TYT 28/12/2020 Thông báo số 11/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã An Bình)
28 Thông báo số 01/TB-TYT 20/10/2020 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Phú Nghĩa)
29 Thông báo 06/TB-BVNLS 24/08/2020 Thông báo 06/TB-BVNLS; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh viện Nam Lương Sơn)
30 01/TB-TCAĐ 24/11/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm tiêm chủng Vắc xin An Đức)
31 01/TB-TYT 05/08/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế thị trấn Yên Thủy)
32 09/TIEMCHUNG/YENTHUY 30/08/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Bảo Hiệu - TTYT huyện Yên Thủy)
33 TIEMCHUNG/MAICHAU/2020 20/07/2020 Công văn công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (16 đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện Mai Châu)
34 01/TB-TYT 15/07/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế thị trấn Hàng Trạm)
35 TANLAC2/TIEMCHUNG/2020 18/05/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (18 xã Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi)
36 KIMBOI/TIEMCHUNG/2020 18/05/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (18 xã Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi)
37 TIEMCHUNG/TANLAC/2020 18/05/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (05 xã thuộc Trung tâm y tế huyện Tân Lạc)
38 Thông báo số 01/TB-SL 20/05/2020 Thông báo số 01/TB-SL; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ SAFE LIFE
39 Thông báo số 01/VĐ; 18/05/2020 Thông báo số 01/VĐ; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 2
40 Thông báo số 01/BVB; 19/05/2020 Thông báo số 01/BVB; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Pháp
41 TC/LUONGSON/2020 07/05/2020 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
42 Thông báo số 01/NTH 20/09/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng Tiêm vắc xin Việt Đức
43 Thông báo số 01/TB-PTVXBQ 04/05/2020 Thông báo số 01/TB-PTVXBQ; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Bảo Quân
44 01/TIEMCHUNG/LACSON 20/04/2020 Công bố đủ điều kiện tiêm chủng các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
45 Thông báo số 01/PT 28/02/2020 Thông báo số 01/PT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo)
46 Thông báo số 01/TB-DVBQ 13/02/2020 Thông báo số 01/TB-DVBQ; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm Vắc xin dịch vụ Bảo Quân cơ sở 2)
47 Thông báo số 01/CD 05/02/2020 Thông báo số 01/CD; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần)
48 TC/LACTHUY/2020 05/02/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - (các Trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy)
49 Thông báo số 67/TB-TYT 19/06/2019 Trạm Y tế phường Hữu Nghị
50 01/TC- AD 20/11/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay107
  • Tháng hiện tại107
  • Tổng lượt truy cập306,453
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây