Văn bản theo chủ đề: Đăng ký hành nghề

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn số 2311/SYT-NVY 01/08/2022 Phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao - Trung tâm Y tế huyện Mai Châu.
2 Công văn số 2242/SYT-NVY 25/07/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Tân Thành (cơ sở 1), huyện Mai Châu
3 Công văn số 2241/SYT-NVY 25/07/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu
4 Công văn số 2238/SYT-NVY 25/07/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Tân Thành (cơ sở 2), huyện Mai Châu
5 Công văn số 2161/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
6 Công văn số 2160/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
7 Công văn số 2159/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
8 Công văn số 2138/SYT-NVY 15/07/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
9 Công văn số 2139/SYT-NVY 18/07/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Phòng khám đa khoa Tây Tiến (thuộc Công ty TNHH Dược và thiết bị y tế Hồng Anh)
10 2120/SYT-NVY 14/07/2022 Phê duyệt đăng ký hành nghề Phòng chẩn đoán hình ảnh Bình An Địa chỉ: Số nhà 160, khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
11 Công văn số 1904/SYT-NVY 28/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Định Cư, huyện Lạc Sơn
12 Công văn số 1902/SYT-NVY 28/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn
13 Công văn số 1903/SYT-NVY 28/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn
14 Công văn số 1882/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
15 Công văn số 1881/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
16 Công văn số 1880/SYT-NVY 27/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tử Nê, huyện Tân Lạc
17 Công văn số 1853/SYT-NVY 23/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc
18 Công văn số 1658/SYT-NVY 06/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5)
19 Công văn số 1659/SYT-NVY 06/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình (cơ sở 2)
20 Công văn số 1581/SYT-NVY 30/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Nà Phòn (cơ sở 2), huyện Mai Châu
21 Công văn số 1548/SYT-NVY 26/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Thanh Linh)
22 Công văn số 1546/SYT-NVY 26/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đông y Thái Hiếu Đường)
23 Công văn số 1549/SYT-NVY 26/05/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám nội Phong Phú)
24 Công văn số 1522/SYT-NVY; 24/05/2022 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Nà Phòn (cơ sở 1), huyện Mai Châu
25 Công văn số 1370/SYt-NVY 10/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
26 Công văn số 375/SYT-NVY 07/02/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa tư nhân Bảo An
(thuộc Công ty TNHH Phòng khám Bảo An)Địa chỉ: Thôn Đồng Danh, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
27 ĐKHKCB/LACSON/2022 14/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) (4 xã Ngọc Lâu; Quý Hòa; Tuân Đạo; Nhân Nghĩa)
28 Công văn số 1134/SYT-NVY 14/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn
29 Công văn số 1228/SYT-NVY 25/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội-Hòa Bình Địa chỉ: Số nhà 137, đường Lê Thánh Tông, tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
30 Công văn số 1227/SYT-NVY 25/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1; Trạm Y tế xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu
31 Công văn 1288/SYT-NVY 29/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
32 Công văn số 1355/SYT-NVY 09/05/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Mường Chiềng (cơ sở 2), huyện Đà Bắc
33 Công văn số 1055/SYT-NVY 06/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 6) Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
34 Công văn số 1048/SYT-NVY 06/04/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Phòng khám đa khoa SepenTrung Tây Bắc
35 Công văn số 606/SYT-NVY 25/02/2022 phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Liên Sơn (cơ sở 4), huyện Lương Sơn)
36 Công văn 951/SYT-NVY 28/03/2022 Phòng khám đa khoa SepenTrung Tây Bắc (thuộc Công ty cổ phần y dược học cổ truyền Hòa Bình)
37 Công văn số 917/SYT-NVY 23/03/2022 Phòng khám đa khoa Bảo Quân (thuộc Công ty TNHH MTV Y tế Bảo Quân),
38 Công văn số 775/SYT-NVY 10/03/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình)
39 Công văn số 464/SYT-NVY 15/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình (cơ sở 1)
40 Công văn số 575/SYT-NVY 23/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1)
41 Công văn số 329/SYT-NVY 26/01/2022 phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Tây Tiến
42 Công văn số 323/SYT-NVY 26/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy
43 Công văn số 238/SYT-NVY 22/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Sơn Thủy (cơ sở 1), huyện Mai Châu
44 Công văn số 237/SYT-NVY 20/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
45 Công văn số 169/SYT-NVY 14/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Phú Cường, huyện Tân Lạc
46 Công văn số 147/SYT-NVY 13/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 3 - Trạm Y tế xã Phong Phú (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
47 Công văn số 71/SYT-NVY 07/01/2022 Căn cứ Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám đa khoa (thuộc Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Hòa Bình)
48 Công văn số 4804/SYT-NVY 29/12/2021 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Bệnh viện Nam Lương Sơn
49 Công văn số 4734/SYT-NVY 23/12/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình (Cơ sở 1)
50 03XA/TANLAC/2021 24/12/2021 03 trạm Y tế Mãn Đức, Nhân Mỹ, Quyết Chiến huyện Tân Lạc
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay333
  • Tháng hiện tại12,570
  • Tổng lượt truy cập290,806
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây