Văn bản theo chủ đề: Đăng ký hành nghề

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn số 854/SYT-TCHC 28/03/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Lần 4) Bệnh viện Nam Lương Sơn
2 DABAC-DKHN/03/2023 19/03/2023 Phê duyệt đăng ký hành nghề 07 xã (TYT xã Cao Sơn, Tân Minh, Tú Lý, Thị Trấn, Yên Hòa, hiền Lương và TTYT huyện Đà Bắc)
3 Công văn số 452/SYT-NVY 27/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt TT.
4 Công văn số 434/SYT-NVY 26/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5) Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức (cơ sở 3), huyện Tân Lạc.
5 Công văn số 433/SYT-NVY 26/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức (cơ sở 2), huyện Tân Lạc.
6 Công văn số 385/SYT-NVY 21/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình.
7 Công văn số 365/SYT-NVY 19/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Tử Nê, huyện Tân Lạc.
8 Công văn số 350/SYT-NVY 16/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.
9 Công văn số 349/SYT-NVY 16/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Nam Phong, huyện Cao Phong.
10 Công văn số 348/SYT-NVY 11/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
11 Công văn số 265/SYT-NVY 08/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.
12 Công văn số 261/SYT-NVY 08/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
13 Công văn số 262/SYT-NVY 08/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
14 Công văn số 263/SYT-NVY 08/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình.
15 Công văn số 264/SYT-NVY 08/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình.
16 Công văn số 260/SYT-NVY 08/02/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế xã Thái Bình)
17 TIEMCHUNG-YENTHUY/2023 20/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy)
18 Công văn số 453/SYT-NVY 27/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 1),huyện Kim Bôi
19 Công văn số 4411/SYT-NVY 05/12/2021 phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 1), huyện Kim Bôi
20 4784/SYT-NVY 26/12/2021 Phê duyệt điều chỉnh Đăng ký hành nghề (lần 2 Phòng khám đa khoa Yên Thủy)
21 Công văn số 376/SYT-NVY 06/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
Phòng khám đa khoa Thái Bình(thuộc Công ty Cổ phần Y Dược học dân tộc Hòa Bình)
22 Công văn số 669/SYT-NVY 15/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)
Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 2), huyện Kim Bôi.
23 Công văn số 670/SYT-NVY 15/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa nhi Diệu Tú
24 ĐKHN-HOABINH/T3-2023 08/03/2023 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phường Tân Hòa, P. Thịnh Lang, P. Thống Nhất, Xã Mông Hóa CS2, Xã Độc Lập, P. Đồng Tiến, P. Hữu Nghị, xã Hợp Thành)
25 Công văn số 419/SYT-NVY 23/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Phòng khám đa khoa SepenTrung Tây Bắc
26 Công văn số 557/SYT-NVY 09/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 07)
27 Công văn số 585/SYT-NVY 09/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7)
28 Công văn số 556/SYT-NVY 07/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
29 Công văn số 3934/SYT-NVY 20/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh,chữa bệnh(lần 06)
30 Công văn số 129/SYT-NVY 15/01/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2)
31 Công văn số 477/SYT-QLHN 02/03/2021 Công văn số 477/SYT-QLHN; Phê duyệt đăng ký hành nghề (trạm y tế xã Tự Do)
32 Công văn số 555/SYT-NVY 07/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh,chữa bệnh(lần 04)
33 Công văn số 3955/SYT-NVY 22/12/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 2) của TTYT huyện Lương Sơn
34 Thông báo số 01/TB-PTAĐ 26/02/2021 Thông báo thực hành tốt Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phòng Tiêm chủng vắc xin An Đức cơ sở 2)
35 Công văn số 3956/SYT-NVY 22/12/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1)Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
36 Công văn số 3967/SYT-NVY 22/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 06) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy
37 Công văn số 3917/SYT-NVY 19/12/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
38 Công văn số 3832/SYT-NVY 11/12/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Bệnh viện Nam Lương Sơn
39 Công văn số 687/SYT-QLHN 25/03/2020 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Trạm Y tế Phường Thống Nhất
40 Công văn số 1641/SYT-QLHN 30/08/2018 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 2) Trạm Y tế xã Yên Mông
41 Công văn số 485/SYT-QLHN 09/04/2017 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 1) - Trạm Y tế xã Độc lập
42 Công văn số 491/SYT-QLHN 09/04/2017 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 1) Trạm Y tê xã Hợp Thành
43 Công văn số 1349/SYT-QLHN 15/08/2016 v/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 1) Trạm Y tế xã Yên Mông
44 Công văn số 1340/SYT-QLHN 15/08/2016 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 1) Trạm Y tế xã Thống Nhất
45 Công văn số 321/SYT-QLHN 15/03/2017 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề lần 1 - Trạm Y tế phường Đồng Tiến
46 Công văn số 2116/SYT-QLHN 27/11/2017 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 2) Trạm Y tế phường Đồng Tiến
47 Công văn số 2085/SYT-QLHN 25/10/2018 v/v phê duyệt đăng ký hành nghề lần (lần 3) Trạm Y tế phường Đồng Tiến
48 ĐKHN-HOABINH/T2-2022 19/02/2022 Phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (6 Trạm Y tế xã - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình)
Phê duyệt HN lại TYT phường Dân Chủ cơ sở 1
Phê duyệt HN lại TYT phường Dân Chủ cơ sở 2
phê duyệt lại đăng ký HN TYT phường Kỳ Sơn cơ sở 1
phê duyệt lại đăng ký HN TYT xã Hòa Bình cơ sở 1
phê duyệt lại đăng ký HN TYT xã Hòa Bình cơ sở 2
Phê duyệt lại ĐKHN TYT phường Kỳ Sơn cơ sở 2
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Mông Hóa cơ sở 1
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Mông Hóa cơ sở 2
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Quang Tiến cơ sở 2
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Quang Tiến cơ sở 1
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Thịnh Minh cơ sở 1
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Thịnh Minh cơ sở 2
49 Công văn số 371/SYT-NVY 06/02/2022 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
50 Công văn số 2703/SYT-QLHN 29/10/2020 Phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) TTYT huyện Lạc Sơn
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại11,141
  • Tổng lượt truy cập365,838
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây