Văn bản theo chủ đề: CS ĐĐK Tiêm chủng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Thông báo số: 09/PTDV 06/11/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 2)
2 Thông báo số 08/PTDV 06/11/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 1)
3 Thông báo số: 01/ĐĐN-PKDT 21/06/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Phòng khám Diệu Tú)
4 Thông báo số 09/TB-TCAĐ 27/10/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng Vắc xin An Đức - Cơ sở 3; Phòng tiêm chủng Vắc xin An Đức - Cơ sở 4)
5 01/PKBA 14/03/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học
6 293/TB-TTYT 21/08/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm y tế thành phố Hòa Bình Cơ sở 2)
7 Thông báo số 289/TB-TTYT 31/07/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
8 Thông báo số 02/TB-TYT 14/04/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Phú Cường)
9 Thông báo số 03/TB-VXTA 12/06/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
10 TIEMCHUNG/NHANMY/2022 20/03/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Nhân Mỹ, gồm 3 cơ sở)
11 Thông báo số 01/TB-VXĐD 01/11/2021 V.v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Đông Dương)
12 Thông báo số 269/TB-PHC 29/08/2021 Thông báo số 269/TB-PHC; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chung (Bệnh xá Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình)
13 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; 10/08/2021 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ)
14 Thông báo số 01/TB-TYT 30/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến)
15 Thông báo số 139/TB-TYT 12/07/2021 Thông báo số 139/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Ngọc Mỹ))
16 Thông báo số 113/TB-TYT 12/07/2021 Thông báo số 113/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Gia Mô)
17 Thông báo số 01/TYT 12/07/2021 Thông báo số 01/TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến)
18 Thông báo số 01/TB-TYT 09/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế Phường Quỳnh Lâm)
19 Thông báo số 01/TB-TYT 09/06/2021 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế Phường Trung Minh)
20 Thông báo số 01/VĐ 19/04/2021 Thông báo số 01/VĐ; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 2)
21 Thông báo số 29/TB-TYT 28/02/2021 Thông báo số 29/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Khoan Dụ)
22 Thông báo số 01/TB-SL 11/04/2021 Thông báo số 01/TB-SL; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ SAFE LIFE cơ sở 2)
23 Thông báo số 01/VĐ 23/07/2020 Thông báo số 01/VĐ; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 3)
24 Thông báo số 160/TBCAT-PH10 14/04/2021 Thông báo số 160/TBCAT-PH10; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh xã Công An tỉnh Hòa Bình)
25 29/TB-TYT 28/02/2021 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Khoan Dụ)
26 Thông báo số 01/TĐH 25/07/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Sơn Huy)
27 Thông báo 01/PTDV-MC 15/04/2021 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng khám Vacxin dịch vụ An Trường
28 Thông báo số 35/TB-TYT 08/02/2021 Thông báo số 35/TB-TYT; V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Quyết Chiến)
29 Thông báo số 280/TB-TTYT 29/12/2020 Thông báo số 280/TB-TTYT; v/v cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm dịch vụ - Trung Tâm Y tế huyện Lương Sơn)
30 Thông báo số 11/TB-TYT 27/12/2020 Thông báo số 11/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã An Bình)
31 Thông báo số 01/TB-TYT 19/10/2020 Thông báo số 01/TB-TYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Phú Nghĩa)
32 Thông báo 06/TB-BVNLS 23/08/2020 Thông báo 06/TB-BVNLS; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh viện Nam Lương Sơn)
33 01/TB-TCAĐ 23/11/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm tiêm chủng Vắc xin An Đức)
34 01/TB-TYT 04/08/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế thị trấn Yên Thủy)
35 09/TIEMCHUNG/YENTHUY 29/08/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Bảo Hiệu - TTYT huyện Yên Thủy)
36 TIEMCHUNG/MAICHAU/2020 19/07/2020 Công văn công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (16 đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện Mai Châu)
37 01/TB-TYT 14/07/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế thị trấn Hàng Trạm)
38 TANLAC2/TIEMCHUNG/2020 17/05/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (18 xã Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi)
39 KIMBOI/TIEMCHUNG/2020 17/05/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (18 xã Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi)
40 TIEMCHUNG/TANLAC/2020 17/05/2020 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (05 xã thuộc Trung tâm y tế huyện Tân Lạc)
41 Thông báo số 01/TB-SL 19/05/2020 Thông báo số 01/TB-SL; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ SAFE LIFE
42 Thông báo số 01/VĐ; 17/05/2020 Thông báo số 01/VĐ; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Đức 2
43 Thông báo số 01/BVB; 18/05/2020 Thông báo số 01/BVB; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Pháp
44 TC/LUONGSON/2020 06/05/2020 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
45 Thông báo số 01/NTH 19/09/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng Tiêm vắc xin Việt Đức
46 Thông báo số 01/TB-PTVXBQ 03/05/2020 Thông báo số 01/TB-PTVXBQ; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Bảo Quân
47 01/TIEMCHUNG/LACSON 19/04/2020 Công bố đủ điều kiện tiêm chủng các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
48 Thông báo số 01/PT 27/02/2020 Thông báo số 01/PT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo)
49 Thông báo số 01/TB-DVBQ 12/02/2020 Thông báo số 01/TB-DVBQ; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Phòng tiêm Vắc xin dịch vụ Bảo Quân cơ sở 2)
50 Thông báo số 01/CD 04/02/2020 Thông báo số 01/CD; V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay124
  • Tháng hiện tại10,526
  • Tổng lượt truy cập326,300
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây