Văn bản theo chủ đề: Đăng ký hành nghề

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn số 3956/SYT-NVY 23/12/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1)Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
2 Công văn số 3967/SYT-NVY 23/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 06) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy
3 Công văn số 3917/SYT-NVY 20/12/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
4 Công văn số 3832/SYT-NVY 12/12/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Bệnh viện Nam Lương Sơn
5 Công văn số 687/SYT-QLHN 26/03/2020 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Trạm Y tế Phường Thống Nhất
6 Công văn số 1641/SYT-QLHN 31/08/2018 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 2) Trạm Y tế xã Yên Mông
7 Công văn số 485/SYT-QLHN 10/04/2017 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 1) - Trạm Y tế xã Độc lập
8 Công văn số 491/SYT-QLHN 10/04/2017 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 1) Trạm Y tê xã Hợp Thành
9 Công văn số 1349/SYT-QLHN 16/08/2016 v/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 1) Trạm Y tế xã Yên Mông
10 Công văn số 1340/SYT-QLHN 16/08/2016 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 1) Trạm Y tế xã Thống Nhất
11 Công văn số 321/SYT-QLHN 16/03/2017 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề lần 1 - Trạm Y tế phường Đồng Tiến
12 Công văn số 2116/SYT-QLHN 28/11/2017 V/v phê duyệt đăng ký hành nghề (lần 2) Trạm Y tế phường Đồng Tiến
13 Công văn số 2085/SYT-QLHN 26/10/2018 v/v phê duyệt đăng ký hành nghề lần (lần 3) Trạm Y tế phường Đồng Tiến
14 ĐKHN-HOABINH/T2-2022 20/02/2022 Phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (6 Trạm Y tế xã - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình)
Phê duyệt HN lại TYT phường Dân Chủ cơ sở 1
Phê duyệt HN lại TYT phường Dân Chủ cơ sở 2
phê duyệt lại đăng ký HN TYT phường Kỳ Sơn cơ sở 1
phê duyệt lại đăng ký HN TYT xã Hòa Bình cơ sở 1
phê duyệt lại đăng ký HN TYT xã Hòa Bình cơ sở 2
Phê duyệt lại ĐKHN TYT phường Kỳ Sơn cơ sở 2
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Mông Hóa cơ sở 1
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Mông Hóa cơ sở 2
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Quang Tiến cơ sở 2
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Quang Tiến cơ sở 1
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Thịnh Minh cơ sở 1
Phê duyệt lại ĐKHN TYT xã Thịnh Minh cơ sở 2
15 Công văn số 371/SYT-NVY 07/02/2022 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
16 Công văn số 2703/SYT-QLHN 30/10/2020 Phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02) TTYT huyện Lạc Sơn
17 Công văn số 1111/SYT-NVY 13/04/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Nha khoa 48)
18 Công văn số 1116/SYT-NVY 13/04/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nha khoa Quốc tế Smile)
19 Công văn số 2018 07/07/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Tâm An)
20 Công văn số 2017/SYT-NVY 07/07/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Nội 68)
21 Công văn số 2019/SYT-NVY 07/07/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Phong Khương)
22 Công văn số 2013/SYT-NVY 07/07/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa phụ sản Nguyễn Thị Toán)
23 Công văn số 2014/SYT-NVY 07/07/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng xét nghiệm - Công ty cổ phần Phòng khám Hòa Bình)
24 Công văn số 2485/SYT-NVY 17/08/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đa khoa Đức Anh)
25 Công văn số 2484/SYT-NVY 17/08/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng chẩn trị y học cổ truyền Dư Thanh Hoài)
26 Công văn số 2486/SYT-NVY 17/08/2022 phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Nha khoa Việt)
27 Công văn số 2594/SYT-NVY 07/12/2022 phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Trạm Y tế phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình)
28 Công văn số 2845/SYT-NVY 16/09/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5) Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy
29 Công văn số 2846/SYT-NVY 16/09/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Trung Thành, huyện Đà Bắc
30 Công văn số 2847/SYT-NVY 16/09/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tiền Phong, Đà Bắc
31 Công văn số 2986/SYT-NVY 28/09/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc
32 Công văn số 2987/SYT-NVY 28/09/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
33 Công văn số 3104/SYT-NVY 10/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Phòng khám đa khoa SepenTrung Tây Bắc
34 Công văn số 3140/SYT-NVY 12/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần
35 Công văn số 3174/SYT-NVY 14/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01)Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng Hồ An
36 Công văn số 3207/SYT-NVY 18/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế thị trấn Bo (cơ sở 1), huyện Kim Bôi
37 Công văn số 3232/SYT-NVY 20/10/2022 phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng Xét nghiệm MEDLATEC Hòa Bình
38 Công văn số 3231/SYT_NVY 20/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5) Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
39 Công văn số 3324/SYT-NVY 27/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Tự Do, huyện Lạc Sơn
40 Công văn số 3326/SYT-NVY 27/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn
41 Công văn số 3325/SYT-NVY 27/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn
42 ĐKHN-LACSON/11-2022 09/11/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (các xã Bình Hẻm, Yên Phú,Mỹ Thành,Văn Sơn,Văn Nghĩa huyện Lạc Sơn)
43 Công văn số 3504/SYt-NVY 15/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.
44 Công văn số 3522/SYt-NVY 16/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 6) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
45 Công văn số 3620/SYT-NVY 24/11/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1) Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
46 Công văn số 3691/SYT-NVY 29/11/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1) (TTYT thành phố Hòa Bình)
47 Công văn số 3758/SYT-NVY 05/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 3 Trạm Y tế xã Bao La (cơ sở 2), huyện Mai Châu
48 Công văn số 3759/SYT-NVY 05/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 1) Trạm Y tế xã Vạn Mai, huyện Mai Châu
49 Công văn số 3760/SYT-NVY 05/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trạm Y tế xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu
50 Công văn số 3761/SYt-NVY 05/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 Trạm Y tế xã Mai Hịch, huyện Mai Châu
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay265
  • Tháng hiện tại1,907
  • Tổng lượt truy cập346,584
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây