Văn bản theo lĩnh vực: Cơ sở tuyến huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TIEMCHUNG/TTYTHB/2023 29/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (26 cơ sở y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình)
2 Thông báo số 137/TB-TTYT 23/04/2017 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy)
3 TIEMCHUNG/MAICHAU/2019 19/06/2019 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các Trạm Y tế xã Pà Cò, Thị trấn Mai Châu, Xăm Khòe, Cun Pheo, Mai Hịch, Tòng Đậu, Mai Hạ và Trung Tâm Y tế huyện Mai Châu
4 TIEMCHUNG/LUONGSON/2019 27/02/2019 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng các xã Tân Vinh, Cư Yên, Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch và Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
5 TIEMCHUNG/LACSON/2020 30/03/2020 Thông báo đủ điều kiện tiêm chủng các Trạm Y tế và Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
6 DABAC-DKHN/03/2023 19/03/2023 Phê duyệt đăng ký hành nghề 07 xã (TYT xã Cao Sơn, Tân Minh, Tú Lý, Thị Trấn, Yên Hòa, hiền Lương và TTYT huyện Đà Bắc)
7 Công văn số 348/SYT-NVY 11/02/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
8 TIEMCHUNG-YENTHUY/2023 20/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy)
9 Thông báo số 864/TB-TTYT 26/11/2019 v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc)
10 TIEMCHUNG-DABAC/2018 10/09/2018 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế Huyện Đà Bắc)
11 TB-KIMBOI/2023 06/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (11 xã - huyện Kim Bôi) và Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
12 Công văn số 556/SYT-NVY 07/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7) trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
13 Công văn số 3934/SYT-NVY 20/12/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh,chữa bệnh(lần 06)
14 Công văn số 555/SYT-NVY 07/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh,chữa bệnh(lần 04)
15 Công văn số 3955/SYT-NVY 22/12/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 2) của TTYT huyện Lương Sơn
16 GSP/2022 30/10/2022 Thông báo thực hành tốt Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin đối với các Trạm Y tế, cơ sở y tế
17 Công văn số 307/TTYT-KD; 01/08/2022 V/v công bố đủ điều kiện thực hành tốt bảo quản thuốc, vắc xin đối với các Trạm Y tế tuyến xã
18 Công văn số 620/TTYT-KH; 10/08/2022 V/v tổng hợp Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
19 Thông báo số 21/TB-SYT 29/01/2019 Thông báo số 21/TB-SYT; v/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (TTYT huyện Tân Lạc)
20 Công văn số 3956/SYT-NVY 22/12/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1)
21 Công văn số 371/SYT-NVY 06/02/2022 v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
22 Công văn số 2703/SYT-QLHN 29/10/2020 Phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
23 Thông báo số 293/TB-TTYT 04/08/2022 V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT thành phố Hòa Bình CS 2)
24 Công văn số 3231/SYT_NVY 19/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5) Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
25 ĐKHN-LACSON/11-2022 08/11/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (các xã Bình Hẻm, Yên Phú,Mỹ Thành,Văn Sơn,Văn Nghĩa huyện Lạc Sơn)
26 Công văn số 3504/SYt-NVY 14/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.
27 Công văn số 3522/SYt-NVY 15/11/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 6) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu
28 Công văn số 3620/SYT-NVY 23/11/2022 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1) Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi
29 Công văn số 3691/SYT-NVY 28/11/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1)
30 Công văn số 3596/SYT- NVY 21/11/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 6)
31 Công văn số 3323/SYT-NVY 26/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 1)
32 KCB/T8/2022 23/08/2022 TỔNG HỢP DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TỈNH HÒA BÌNH (đến ngày 24/8/2022)
33 Công văn số 2603/SYT-NVY 25/08/2022 V/v phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn)
34 Công văn soos 2833/SYT-NVY 14/09/2022 Phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh lao
35 Thông báo số 179/TB-SYT 15/09/2022 Cơ sở đủ điều kiện trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn)
36 Công văn số 2634/SYT-NVY 28/08/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
37 Công văn số 2662/SYT-NVY 29/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05)
38 Thông báo số 169/TB-SYT 21/08/2022 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Cao Phong)
39 293/TB-TTYT 21/08/2022 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm y tế thành phố Hòa Bình Cơ sở 2)
40 Thông báo số 289/TB-TTYT 31/07/2022 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
41 Công văn số 2311/SYT-NVY 31/07/2022 Phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
42 Công văn số 2161/SYT-NVY 17/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
43 Công văn số 2160/SYT-NVY 17/07/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
44 Công văn số 2138/SYT-NVY 14/07/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
45 Công văn số 1658/SYT-NVY 05/06/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5)
46 Công văn số 464/SYT-NVY 14/02/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4)
47 Công văn số 323/SYT-NVY 25/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04)
48 Công văn số 238/SYT-NVY 21/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2
49 Công văn số 237/SYT-NVY 19/01/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 05)
50 Công văn số 4734/SYT-NVY 22/12/2021 Công văn số 4734/SYT-NVY; V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3)
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại11,141
  • Tổng lượt truy cập365,735
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây