Văn bản theo lĩnh vực: Cơ sở tuyến tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Công văn số 3917/SYT-NVY 19/12/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
2 781/BVYHCT-KD 14/12/2022 Công bố cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biên, bào chế thuốc cổ truyền (Bệnh viện Y học cổ truyền)
3 Công văn số 4096/SYT-NVY 18/11/2021 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 3
4 Công văn số 4563/SYT-NVY 14/12/2021 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 4
5 Công văn số 4771/SYT-NVY 25/12/2021 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 5
6 Công văn số 3206/SYT-NVY 17/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 6
7 KCB/T8/2022 23/08/2022 TỔNG HỢP DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TỈNH HÒA BÌNH (đến ngày 24/8/2022)
8 Thông báo số 185/TB-SYT 22/09/2022 Về việc rút đăng tải trên website Sở Y tế đơn vị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
9 Thông báo số 134/TB-SYT 23/06/2022 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
10 Thông báo số 76/TB-SYT 31/03/2022 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
11 Công văn số 71/SYT-NVY 06/01/2022 V.v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
12 Công văn số 4797/SYT-NVY 27/12/2021 Công văn số 4797/SYT-NVY; v/v phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
13 Thông báo số 148/TB-SYT 10/12/2021 Thông báo số 148/TB-SYT; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khoẻ
14 Công văn số 3677/SYT-NVY 24/10/2021 Công văn số 3677/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04)
15 Công văn số 3028/SYT-NVY 09/09/2021 Công văn số 3028/SYT-NVY; V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
16 Công bố 1014/BVĐKT 28/09/2021 Công bố 1014/BVĐKT; v/v công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
17 Công văn số 2585/SYT-NVY 09/08/2021 Công văn số 2585/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
18 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; 10/08/2021 Thông báo số 01-TB/BBVCSSK; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ)
19 Công văn số 2106/SYT-QLHN 13/07/2021 Công văn số 2106/SYT-QLHN; v/v lập hồ sơ đăng ký lại người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2)
20 Công văn số 1901/SYT-QLHN 30/06/2021 Công văn số 1901/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 1 (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
21 Công văn số 1235/SYT-QLHN 13/05/2021 Công văn số 1235/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
22 Công văn số 347/SYT-QLHN; 09/02/2021 Công văn số 347/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
23 Thông báo số 778/TB-BVĐKT 03/10/2019 Thông báo số 778/TB-BVĐKT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
24 Thông báo số 292/BVYHCT-KD 15/07/2020 Thông báo số 292/BVYHCT-KD; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình
25 Thông báo số 676/TB-KSBT 23/12/2020 Thông báo số 676/TB-KSBT; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình
26 Công văn số 186/SYT-QLHN 24/01/2021 Công văn số 186/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Phòng khám đa khoa Thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình
27 Quyết định số 2627/QĐ-SYT 24/12/2020 Quyết định số 2627/QĐ-SYT; v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược (tháng 12/2020)
28 Thống báo số 235/TB-SYT 19/11/2020 Thống báo số 235/TB-SYT; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật)
29 Công văn số 2563/SYT-QLHN 15/11/2020 Công văn số 2563/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình
30 Công văn số 2051/SYT-QLHN 15/09/2020 Công văn số 2051/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 02)
31 Công văn số 1796/SYT-QLHN 13/08/2020 Công văn số 1796/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ( Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
32 Thông báo số 778/TB-BVĐKT 03/10/2019 Thông báo số 778/TB-BVĐKT; v/v thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
33 Công văn số 1254/SYT-QLHN 02/06/2020 Công văn số 1254/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 08)
34 Công văn số 1093/SYT-QLHN 11/05/2020 Công văn số 1093/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 07)
35 Quyết định số 510/QĐ-SYT 01/03/2020 Quyết định số 510/QĐ-SYT; v/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
36 Công văn số 123/SYT-QLHN 20/01/2020 Công văn số 123/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám chữa bệnh (lần 6) - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
37 Công văn số 76/SYT-QLHN 13/01/2020 Công văn số 76/SYT-QLHN; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám chữa bệnh (lần 5)
38 Quyết định số 18/QĐ-QLD; 15/01/2020 Quyết định số 18/QĐ-QLD; v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
39 Quyết định số 17/QĐ-QLD; 15/01/2020 Quyết định số 17/QĐ-QLD; v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
40 Quyết định số 01/QĐ-SYT 01/01/2020 Quyết định số 01/QĐ-SYT; v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cấp giấy chứng nhận đạt thực tốt cơ sở bán lẻ thuốc và cấp giấy chứng nhận đạt thực hành tốt phân phối thuốc
41 Thông báo số 132/KSBT-DVTYT; 19/06/2019 Thông báo số 132/KSBT-DVTYT;v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
42 Công văn số 924/SYT-QLHN 27/05/2019 Công văn số 924/SYT-QLHN; v.v phê duyệt lại đăng ký hành nghề (Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình)
43 2019/BVĐKTINH 22/10/2019 Phê duyệt đăng ký hành nghề Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2019
44 Công văn số 1859/SYT-QLHN; 24/09/2019 Công văn số 1859/SYT-QLHN; v/v phê duyệt lại đăng ký hành nghề
45 05-CV/PK 23/10/2019 Phòng khám và QLSK cán bộ tỉnh Hòa Bình Công bố cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
46 592/KSBT 08/10/2019 Trung tâm kiểm soát bệnh tật công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
47 Quyết định số 2047/QĐ-SYT 20/10/2019 v/v thu hồi chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh
48 Công văn số 619/SYT-QLHN 08/04/2019 Công văn số 619/SYT-QLHN; v/v phê duyệt bổ sung đăng ký hành nghề khám chữa bệnh lần 01
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay519
  • Tháng hiện tại7,782
  • Tổng lượt truy cập343,726
tiemchung2
nghien
TTBYT
TTBYT
TTBYT
TTBYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây